Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.12 / dotaz č. 37371
Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu ohledně zateplení RD z r. 1939, obvodové zdivo je plná cihla o tl. 30 a 45cm. Jakou tloušťku zateplení byste doporučili, aby se rodný bod posunul mimo zdivo? Po dlouhém výběru jsem vybrala ucelený systém od Weberu Therm clima s EPS-F CLIMA Sd – desky z šedého pěnového polystyrenu a omítkou Extra Clean. Omítka bude otlučena na cihlu. Je vhodný? Mohu použít jednu tl. izolantu i když stranu domu tvoří zeď o různé tloušťce? Dům je podřezán nerezovými deskami a vizuálně vyschlý. Můžete mi doporučit někoho, kdo mi změří vlhkost zdiva , hlavně na severní straně, kam mi nejde slunce a je to strana návětrná?
Děkuji
Obecně jsou požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov definovány v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. V této normě jsou uvedeny jak požadované hodnoty součinitele prostupu tepla – Unp (W/m2K), tak i doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla – Und (W/m2K). Zároveň každá nově stavěná budova nebo stávající budova u které se zasahuje do obvodového pláště musí splňovat požadavky vyhlášky 148/2007 Sb. na měrnou roční spotřebu energie. Splnění vyhlášky se prokazuje „Průkazem energetické náročnosti budovy“. Výsledkem je pak zařazení budovy do třídy energetické náročnosti.
Při výpočtu tloušťky zateplení je nutno též zohlednit množství kondenzátu vznikajícího ve stěně a polohu rosného bodu. Požadavky na množství vzniklého kondenzátu stanovuje též ČSN 73 0540-2.
Z hlediska kondenzace vodních par ve zdi vyhovuje zateplení polystyrenem o tloušťce 6cm, hodnota Un=0,46W/m2K však nesplňuje požadovanou hodnotu Unp dle ČSN 73 0540-2. Pro splnění požadované hodnoty (Un=0,30W/m2K) je nutno ve Vašem případě zateplit polystyrenem ze zvoleného systému tloušťky min 10cm (pro obě tloušťky obvodového zdiva), pro doporučenou hodnotu min 12cm (Un=0,245W/m2K).
Ohledně měření vlhkosti zdiva nikoho neznám. Pravděpodobně se obáváte vlhnutí zdiva od deště. Nový fasádní systém zaručí pronikání vnější vlhkosti do zdiva.
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk