Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.12.12 / dotaz č. 37407
V rámci programu EFEKT 2013, v oblasti podpory B.3: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově je možné podat žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla z elektrického vytámění na plynové vytapění včetně vyměny otopné spoustavy? Děkuji.
Dobrý den , posílám vám přesné znění programu na rok 2013 ze kterého vyplývá, že to možné je. Otázka však je do jaké míry dojde k úspoře CO2, které je kritériem pro výběr.

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje. Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků, event. předpokládaný veřejný prospěch.

Žadateli mohou být : Kraje, obce, městské části, soc. a zdrav. zařízení, školy, BD, podnikatelé.

S pozdravem
Ing. D. Staněk
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* - EKIS Kolín tisk