Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.12 / dotaz č. 37427
Budu stavět nový RD a obvodové zdivo tl. 440 mm jsem chtěl provést z cihelných bloků s integrovanou izolací (např. HELUZ Family 50 2in1). Projektant mne ale odrazuje, že cihelné obvodové zdivo tl. 440 mm bohatě stačí bez jakékoli izolace a že tyto cihelné bloky s integrovanou izolací jsou jen výborným reklamním trikem cihlářského průmyslu a investice do těchto cihelných bloků má z pohledu úspory peněz na topení pramalý význam. Jak vidíte využití těchto cihelných bloků v souvislosti s vynaloženými financemi navíc a úsporou financí na topení v tl. obvodového zdiva 440 mm?
V současnosti hodnotu U = 0,25 W/(m2‧K), která odpovídá doporučené hodnotě podle normy ČSN 73 0540-2:2007 pro vnější těžké stěny, bez problémů splňuje jednovrstvé zdivo z cihelných bloků typu Therm o šířce 440 mm. Zdivo tloušťky 440 mm dosahuje součinitele prostupu tepla kolem hodnoty U = 0,21 W/(m2‧K) případně i nižší. Tepelné vazby v místě rohů a napojení výplní otvorů jsou řešeny pomocí doplňkových cihel, takže je možné eliminovat vznik tepelných mostů v těchto detailech.
Pro dosahování velmi nízkých hodnot U zděných stěn jsou dostupné klasické pálené cihelné bloky moderního typu, které splňují i kritéria pro stavbu pasivních domů. Na zahraničních trzích se začínají uplatňovat cihelné bloky s integrovaným izolačním materiálem. I na českém trhu jsou dostupné cihelné bloky pro zdivo s U = 0,15 W/(m2‧K), a v případě vyplnění dutin cihelného bloku izolačním materiálem je dosahováno hodnot U = 0,11 W/(m2‧K).
Jinými slovy řečeno cihelné zdivo o tloušťce 440 mm je dostatečné, cihla s integrovanou izolací je vhodná pro pasivní domy a nebo domy s dražším vytápěním např. elektrickým.