Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.11.12 / dotaz č. 37451
Dobrý den.
Stavíme rodinný domek. Na sedlové střeše máme nadkrokevní izolaci 10 cm od Bramacu až do hřebenu. Mezi krokve jsme plánovali ještě minerální vlnua pak sádrokarton. Rádi bychom si ale nechali mezi krokve nastříkat izolační pěnu asi od fa.Honter. Nevím ale, zda pěnu dát opět až do hřebene nebo pouze do výše kleštin a pak vodorovně mezi kleštiny.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane, bohužel si vůbec nedovoluji na toto odpovědět, protože podle mého názoru je střecha špatně navržená a projektant by měl určit, jak má správně být tak, aby nebyly problémy s vzduchotěsností, zejména pak s transportem vodní páry skrz konstrukci a dále pak s bilancí kondenzace vodní páry v konstukci a kondenzací vůbec.
Doporučuji vám obrátit se na projektanta nebo na dodavatele a požadovat takový návrh a provedení, aby konstrukce splňovala doporučené parametry ČSN 73 0540-2. Na toto vyžadovat minimálně desetiletou záruku, na návrh minimálně 15 let. Zároveň by ten, kdo toto podepíše, měl být pojištěn proti způsobení škody tímto způsobem. Jedině tak získáte záruku, že až na krokvích budete za pár let "sklízet" houby, bude někdo, kdo toto opraví, nebo alespoň opravu zaplatí.
Pro nástřik PUR pěny doporučuji využít takovou firmu, která může ukázet minimálně 10 let starou práci, neboť stříkání PUR in situ je vlastně vytváření chemické reakce na místě. Pokud s tímto nemá firma dlouholeté zkušenosti je riziko, že její zaměstnanci nemají dostatek zkušeností a jsoou schopni dílo provést špatně (přesíťovaná či podsíťovaná pěna apod.)
Zdraví
Roman Šubrt