Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.12 / dotaz č. 37524
Přeji pěkný den.

Řeším v podstatě stejný dotaz, který byl položen dne 13. července 2006. Jedná se o zateplení odvětrávané podlahy. Strukturu mám podobnou jako předchozí tazatel. IPT deska vyplněná betonem + 2 cm betonu. V další vrstvě bude následovat tepelná izolace a vrchní betonová vrstva. Na Izolaci a vrchní beton mám 17 cm. Platí stále (po 6ti letech) odpověď, že je zapotřebí 12 cm XPS, či již se normy posunuly ?

Dovolil bych si položit druhý dotaz.

Jestli jsem dobře pochopil tak výrobci izolačních materiálů obvykle uvádějí součinitel tepelné vodivosti. Tato hodnota znamená množství energie ve W, která projde materiálem tloušťky 1 m při rozdílu teplot 1 K. Tato veličina je označována λ.
Potud bych měl pocit, že tomu rozumím. Tento pocit mě opuští ve chvíli, kdy si přečtu technický list XPS desek např. v technickém listu styroduru 3035 CS na http://www.isover.cz/data/files/technicky-list-styrodur-176.pdf .

Zde nerozumím jak je možné, že hodnota tepelné vodivosti je proměnná v závislosti na síle materiálu. Je snad uváděná hodnota λ D něco jiného než součinitel tepelné vodivosti λ ? A už vůbec mi hlava nebere jak může tato hodnota se vzrůstající sílou materiálu vzrůstat.

Děkuji.
Dobrý den:
Děkuji za Váš dotaz.

Tloušťka tepelné izolace se určí dle požadavků závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov (poslední novela 10/2011), která stanovuje následující hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K):

Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro podlahu přilehlou k zemině 0,45 (W/m2.K). Hodnota doporučená je 0,30 (W/m2.K). Pro nízkoenergetický standard je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ 0,22 až 0,15 (W/m2.K).
Pokud bude v podlaze použito 12 cm XPS, bude skladba požadavkům ČSN vyhovovat. Bezpečně splní minimální požadavek a bude odpovídat i doporučené hodnotě (při λ kolem 0,031 až 0,033) dle posledního znění normy.

Tepelná vodivost λ (W/m.K) vyjadřuje fyzikální vlastnost daného materiálu.
Deklarovaná hodnota vlastností stavebních výrobků (XD) je hodnota vlastnosti stavebních výrobků pro jejich určené použití, příslušnou normou dané referenční podmínky, prohlášená, deklarovaná výrobcem způsobem podle normy výrobku obvykle v návaznosti na označení výrobku CE. Způsob použití deklarovaných hodnot při navrhování a ověřování podle ČSN 73 0540-2 stanovuje ČSN 73 0540-3.
Povinnost výrobce dekla¬rovat tepelnou hodnotu stanovuje harmonizovaná EN 777-1/A1 a z ní vyplývá, že deklarovanou hodnotou tepelné vlastnosti je pojímána ekvivalentní tepelná vodivost v suchém stavu, tedy hodnota nepoužitelná pro navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a budov, neboli základní tepelná hodnota bez uvedení rozpětí.
Pro tepelně technické výpočty stavebních konstrukcí se používá návrhová (výpočtová) hodnota vlastností stavebních výrobků. (XU), hodnota dané vlastnosti ur¬čená za specifických venkovních a vnitřních podmínek, které mohou být považovány za typické pro chování sta¬vebních materiálů, výrobků, zdiva a výplní otvorů. Návrhová hodnota se stanoví výpočtem nebo z tabulek podle ČSN 73 0540-3.

Deklarované hodnoty λD jsou tedy hodnoty uvedené výrobcem, které vyjadřují vlastnosti daného stavebního výrobku především při stanovené nulové vlhkosti. Rozdílné hodnoty při různých tloušťkách mohou vycházet z odlišností způsobených technologií výroby různě silných desek. Byly stanoveny měřením pro konkrétní výrobek.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk