Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.12 / dotaz č. 37536
Vážený pane Veselý, děkuji za rychlou reakci k dotazu číslo 37524.

Smiřuji se s tím, že různě silné desky izolační hmoty mají různou hodnotu λd. (ač veličina vyjadřuje hodnotu vztaženou k 1m)Příště se ve škole budu lépe učit. :)

Dovolte mi ještě dotaz doplnit. Jakou hodnutu R má izolační deska mít. To zmanená jaké R odpovídá hodnotě U 0,30 (W/m2.K)popřípadě hodnotě 0,22 (W/m2.K) ? Není to náhodou 1/U ?

Dále si dovoluji upřesnit, že se nejedná o podlahu přilehlou k zemině, ale je zde 5 cm vzduchová odvětrávací mezera. Zde je struktura podlahy s dodnes uvažovanou 10 cm vrstvou polystyrenu. (změním dle vašich rad)

http://files.uloziste.com/6579091898c9d9fa/

Děkuji Vám za ochotu.

Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu ke vztahu mezi tepelným odporem konstrukce R a součinitelem prostupu tepla označovaným jako „U“ uvádím:
Součinitel prostupu tepla U = 1/RT = 1/Rsi + R + Rse (W/m2.K)
kde Rsi = odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (m2.K/W)
Rse = odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (m2.K/W)
Vámi uváděný vztah U = 1/R resp. R= 1/U je běžně používán. Odpory při přestupu tepla Rsi a Rse ale zanedbává a je tedy poněkud zjednodušující a takto získané výsledky jsou spíše informativní.
Uvedené hodnoty přestupu tepla jsou rozdílné pro svislý nebo vodorovný povrch a pro tepelný tok zdola nahoru či shora dolů. Bližší hodnoty jsou uvedeny např. v ČSN 73 0540-3.


S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk