Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.12 / dotaz č. 37540
V rámci programu EFEKT 2013, v oblasti podpory B.3: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově je možné podat žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla z elektrického vytápění na plynové vytapění včetně vyměny otopné spoustavy? Děkuji.

Dobrý den,
výběrovými kritérii podporované aktivity B.3 jsou zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků. Z hlediska technického řešení topných systémů je vyloučena pouze náhrada CZT jakýmkoliv individuálním topným zdrojem. Lze tedy podat žádost o dotaci např. na výměnu zdroje tepla z elektrického vytápění na plynové vytapění včetně vyměny otopné spoustavy. Úspěch ve výběru projektu k přidělení dotace však bude závislý na kvalitě dosažených výběrových kritérií.
Kritérium úspory CO2 bude v uvažovaném záměru na velmi dobré úrovni, horší to pravděpodobně bude s kritériem úspory energie, které však lze také splnit za předpokladu použití kondenzační technologie, případně vylepšit použitím plynového tepelného čerpadla. Přiměřenost doby návratnosti vložených finančních prostředků bude negativně ovlivněna jejich zatížením vlivem nutnosti rekonstrukce otopné soustavy, avšak může být podpořena narůstající cenou elektrické energie.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk