Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.12 / dotaz č. 37551
Dobrý den, prosím Vás o radu se zateplením vnitřního bazénu, který je umístěn v suterénu cca 4,6 metrů pod úrovní terénu s rozměry 7x3,5 m2. Máme dva protichůdné názory a to je buď zateplit stěny bazénu z vnitřní strany a nebo ze strany vnějších konstrukcí. Bazén je z monolitické konstrukce, úroveň spodní vody v cca 3,5 m pod terénem. V projektu je to řešeno zateplením z vnitřních stran bazénu strany 80MM XPS podlaha, 80 MM XPS stěny. Prosím Vás o radu i s ohledem na tepelné mosty, spolehlivost.

Předem Děkuji.
Dobrý den,
Moc nerozumím tomu, co vede projektanta k vnitřnímu zateplení, pro zateplení je vhodnější vnější zateplení a u bazénů to platí dvojnásob. Vnější zateplení snižuje možnost vzniku plísní u vnitřního zateplení je tomu naopak.
V určitých případech není vnější aplikace izolační vrstvy možná, nebo ve zvláštních případech je vnitřní použití izolační vrstvy výhodnější. U stávajících budov není vždy možné aplikovat izolaci zvenčí, zvláště když musí být zachován vnější vzhled fasády. V případě stávajících stěn v přímém styku se zeminou je vnitřní izolace často jediným řešením ke zlepšení tepelné izolace. Vnitřní izolace má významné výhody u místností, které jsou používány pouze občas a nejsou trvale vytápěny: takové místnosti lze vytápět s minimální spotřebou energie.
U vnitřní izolace vyžadují tepelné mosty větší pozornost. Izolace přilehlých konstrukcí (stěn, podlahových desek kolmých k fasádním stěnám) může pomoci omezit negativní účinky. Izolace musí mít vysoký odpor proti pronikání páry, pak kondenzace na rozhraní izolace a zdiva nedosahuje kritické meze. Pokud je zdivo pod izolací z cihel s relativně dobrými izolačními vlastnostmi, je konstrukce obvykle bez kondenzace. V místnostech s vysokou relativní vlhkostí (plavecký bazén, prádelna, atd.) musí být na vnitřní straně izolace instalována parotěsná zábrana. Použití vnitřně izolovaných místností vyžaduje věnovat pečlivou pozornost pravidelnému větrání, aby byla zajištěna minimální dostatečná výměna vzduchu, aby se relativní vlhkost vzduchu udržela na požadované úrovni.
Závěr: používejte vnitřní izolaci pouze ve zvláštních případech, v ostatních případech doporučuji vnější izolaci

Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Ostatní
tisk