Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.12.12 / dotaz č. 37618
Můžete mi, prosím Vás, říct, jestli existuje norma na kvalitu vzduchu? Neustále se hádáme se stavební firmou, kdy ona říká, že málo větráme a my říkáme, že větráme dost a že ty plísně jsou chybou stavby.
Děkuji
Vážená paní, bohužel v současné době neexistuje hygienický předpis, který by stanovil kvalitu ovzduší v bytě. Existujevšak vyhláška 268/2009 o požadavcích na výstavbu, kde bylo stanoveno, že maximální koncentrace CO2 má být 1000 ppm a v letošním roce tato vyhlášky byla novelizovaná vyhláškou 20/2012, kde tato hodnota byla zmírněna na 1500 ppm. Dále je v normách uvedeno, že musí být zajištěna výměna vzduchu.
Pokud je váš spor rozsáhlejší, doporučuji obrátitse na soudního znalce tak, abykoncentraci CO2 změřil a vydal příslušný posudek.
Zdraví
Roman Šubrt