Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.12.12 / dotaz č. 37629
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat k vyhlášenému programu EFEKT 2013 k podpoře A.1 na zpracování energetických auditů. Je možné podpořit zpracování energetického auditu na bytový dům vlastněný obcí do 500 obyvatel? Obec má ve vlastnictví 5 bytových důmů, je možné na ně podat 1 žádost o dotaci o energetický audit a na základě ní nechat zpracovat 1 energetický audit? Nebo je třeba požádat o dotaci pro každý bytový dům zvlášť a pro každý pak zvlášť nechat zpracovat energetický audit?
Dobrý den, Je možné podat 1 žádost s jedním energetickým auditem.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk