Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.12.12 / dotaz č. 37661
Dobrý den,zvažujeme možnost použití denostupňového měření spotřeby tepla 20 bytů v bytovém domě z r.1942.Byty jsou odlišné,vzhledem k dříve prováděným stav.úpravám,dům je ve tvaru"L" a značně členitý,spousty stoupaček a radiátorů.Můžete nám doporučit vhodné řešení,nejlépe doporučit dodavatelskou firmu nebo typ vhodného měřidla?
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Podle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. je možno rozúčtovávat náklady na vytápění dvojím způsobem:
a) Podle započitatelných podlahových ploch místností. Při tomto způsobu rozúčtování se předpokládá, že všechny vytápěné místnosti jsou vytápěny na stejnou teplotu. Podíl spotřeby tepla místnosti na celkové spotřebě domu se tedy určuje pouze podle tohoto ukazatele. Není uvažováno umístění místnosti v domě, ani snaha jednotlivých uživatelů o úsporu tepla, ani případné přetápění. Výhodou je relativní jednoduchost vyhodnocení a zpracování rozúčtování na jednotlivé byty.
b) Podle poměrových indikátorů umístěných na každém topném tělese. Poměrové indikátory nejsou měřiči spotřeby; podle počtu indikovaných dílků určují podíl spotřeby tepelné energie topného tělesa na celkové spotřebě vytápěného objektu. Při tomto způsobu rozúčtování je nutno podle počtu ochlazovaných stěn zohledňovat umístění místnosti v domě (okrajové místnosti, rohové místnosti, místnosti ve středu domu) a i jejich polohu vzhledem ke světovým stranám. Různými koeficienty se pak násobí výkon instalovaných topných těles. Velikost těchto koeficientů určuje firma, která prováděla montáž indikátorů a případně indikované údaje vyhodnocuje. Jejich správné určení, které má vliv na úhradu za spotřebu tepla, je častým předmětem sporů.
Místo dříve používaných odpařovacích indikátorů jsou v současné době používány indikátory elektronické, pracující s vyšší přesností, jejichž údaj nemůže uživatel bytu ovlivnit.
Předpokladem instalace indikátorů je hydraulicky vyregulovaná otopná soustava a centrální regulace teploty otopné vody u zdroje tepla.
Při zavádění poměrového měření (indikace spotřeby) je nutno uvážit:
- pořizovací náklady na indikátory včetně jejich montáže
- pravidelné každoroční náklady na jejich odečítání, vyhodnocení a zpracování rozúčtování
- zabezpečení přístupu k instalovaným indikátorům do všech bytů (1 x ročně)
Výsledkem je pak rozúčtování, ze kterého jsou zřejmé spotřeby tepla každého bytu. Je zřejmá i snaha některých uživatelů bytů o úspory tepla i případná vyšší spotřeba způsobená např. vytápěním na vyšší teplotu či nadměrným větráním. Instalace poměrového měření tak vede k hospodárnosti spotřeby tepla a ke snížení nákladů na vytápění.
Údaje o firmách, které poměrové indikátory instalují lze najít na internetu. Z nejznámějších to jsou:
I RTN s adresou, www.irtn.cz
Byttherm-západ s.r.o.
Enbra a.s.
VIPA s adresou www.vipa.cz, která nabízí indikátory v několika provedeních, např. VIPA C. Tento indikátor vyhodnocuje spotřebu tepla podle průměrné teploty místnosti, VIPA CT s možností okamžitého odečtu poměrné spotřeby uživatelem bytu, případně VIPA EC Radio s dálkovým odečítáním, bez nutnosti vstupu do bytu.
Od uvedených, případně i dalších firem, je možno si vyžádat cenové nabídky, případně reference o výsledcích u již provozovaných instalací.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB