Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.12.12 / dotaz č. 37668
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat v souvislosti s vyhlášeným programem EFEKT 2013, zda je možným žadatelem o dotaci i samotná příspěvková organizace města (konkrétně Základní umělecká škola) nebo zda musí "za tuto organizaci" žádat město samo (jednalo by se o aktivitu v oblasti B3 - výměna kotlů).
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

vzhledem k podmínkám uvedeným v této oblasti může být žadatelem i samotná příspěvková organizace - Základní umělecká škola.

V textu Programu Efekt je uvedeno "Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje. Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků, event. předpokládaný veřejný prospěch."

Dále je v úvodu textu programu, v kapitole Podporované aktivity, v přehledu podporovaných aktivit uveden, mimo jiné, Typ žadatele, kde pro aktivitu B.3 - Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově mohou být žadatelem Kraje, obce, městské části, soc. a zdrav. zařízení, školy, BD, podnikatelé.

Bližší informace o Programu EFEKT 2013 naleznete na: https://www.mpo-efekt.cz/upload/62d0d69c2bcb052223969e1a31d35403/text_program_efekt_2013.pdf

S pozdravem


Ing. Tomáš Müller
MARTIA a.s.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Müller* - EKIS Ústí nad Labem tisk