Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.12.12 / dotaz č. 37707
Dá se meoda EPC použít i u bytových domů? Konkrétní situace: SVJ má skeletový bytový dům s průběžnými lodžiemi (zatím fasáda neopravená, okna nová plast), vytápění a TUV z centrálního zdroje. Při konzultaci s Ekowatt jsme došli k závěru, že lze upravit tepelně technické vlastnosti jen u štítových stěn.
K tomu by bylo ještě potřeba doplnit, zda mají v daném domě svou výměníkovou nebo předávací stanici (což nepředpokládám), zda má topná soustava v domě víc větví a pokud ano, zda a jak jsou řízeny (také moc nepředpokládám, že by to tak bylo) a byly by třeba údaje o spotřebě alespoň tepelné energie (alespoň v ročních hodnotách za dva až tři roky nazpět, tedy 2011, 2010 a 2009).
Obecně jde ale napsat, že v bytových domech není metoda EPC uplatnitelná.
Hlavním rysem metody EPC není, že pomůže zajistit profinancování rekonstrukcí technologických energetických systémů v budovách (to je jen možnost, ale ne nezbytná součást), ale především to, že firma, která nainstaluje úsporná zařízení, ručí následně za objem dosažitelných úspor energie. To je ovšem v bytových domech obtížné, protože následná spotřeba energie je závislá do velké míry na konkrétním chování uživatelů jednotlivých bytů a ne jen na způsobu provozování rekonstruovaného energetického systému.
A navíc SVJ je bráno jako privátní subjekt a v případě metody EPC, kdy dodavatel projektu vynaloží určitý objem finančních prostředků na realizaci opatření musí požadovat po zákazníkovi, kterým je SVJ určitou formu záruk za "půjčené peníze", které jsou teprve následně vraceny formou splátek, a když se začne jednat o bankovních zárukách nebo o směnkách, začíná to být problém na straně zákazníka.