Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.12.12 / dotaz č. 37770
V rámci programu EFEKT 2013, v oblasti podpory B.3: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově je možné podat žádost o dotaci na náhradu části centrálního zdroje tepla pro ohřev TUV v družstevním bytovém domě prostřednictvím elektrické energie z fotovoltaických panelů? Jednalo by se o instalaci výměníků pro TUV předehřívaných elektrickou spirálou a dotápěných z centrálního zdroje na požadovanou teplotu teplé užitkové vody. Děkuji
Dobrý den,
podmínky programu nevylučují instalaci fotovoltaických panelů. Měl byste ale respektovat ostatní podmínky podpory, tj. provést rekonstrukci rozvodů, včetně rekonstrukce či výměny hlavního zdroje tepla pro vytápění, nikoli jen pro TUV.
Plné znění programu najdete zde:
https://www.mpo-efekt.cz/upload/62d0d69c2bcb052223969e1a31d35403/text_program_efekt_2013.pdf

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk