Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.13 / dotaz č. 37825
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zdali je možné požádat o dotaci z programu EFEKT na aktivitu B.3. Jedná se o následující stavební úpravy budovy zdravotního střediska - zateplení fasád vč.výměny oken, pro stávající teplovodní systém ÚT budovy je navržen plynový zdroj 90kW s dvěma plyn.kondenzačními kotli (zdroj bude osazen příslušnou technologií ÚT, zabezp.prvky, MaR), navržena plyn.přípojka. Místní zdroj CZT (kotelna na uhlí) a teplovodní přívod do objektu budou zrušeny. Na akci bylo vydáno stavební povolení.
Vážený pane, uvedený bod se týká pouze rekonstrukcí otopných soustav, nikoliv zateplování. V této části by tedy bylo možné o dotaci zažádat, v oblasti zateplování nikoliv. Předpokladem pochopitelně je, že jde o nekomerční objekt, tedy ve vlastnictví např. obce. Podnikatelské záměry, tedy soukromé kliniky apod. musí čerpat dotace jinde.
Zateplování se bude pravděpodobně týkat dotace, která se připravuje pro rok 2014. Do té doby nevím o žádné jiné dotaci, kde by bylo možné žádat o peníze.
Zdraví
Roman Šubrt