Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.13 / dotaz č. 37894
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat k žádostem o dotace do programu EFEKT na výměnu kotlů. Dle našeho auditora platí od nového roku vyhláška, která ukládá obcím nechat zpracovat energetický audit na celou budovu, tj. např. nejen na výměnu kotle ale i na zateplení a další úsporná opatření. Je tomu tak? Jak potom postupovat v případě, že v programu EFEKT se žádá pouze na výměnu kotlů a zateplení není podporováno ani ho obec nemůže z vlastních prostředků realizovat.
Lze udělat výjimku a nechat zpracovat energetický audit jen na výměnu kotle a otopné soustavy v případě, že veřejná budova je využívána jen z 1/3 a zbytek nevyužitý?
Děkuji za Vaši odpověď.
Energetický audit lze zpracovat jen na výměnu kotle a otopné soustavy. Povinnost zpracovat energetický audit je v zákoně následující: Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického
hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v
případě, že
a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za
poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním
předpisem,
b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy
podle § 7 odst. 5 písm. f). zákona 406/2000.
Možná si to Váš auditor spletl s průkazem energetické náročnosti, který má být povinný 1.7.2013 nebo ještě pravděpodobněji s energetickým posudkem, který máte povinnost zpracovat, energetický audit prováděný z hlediska dodávek tepla, zahájený před 1.1.2013 nahrazuje energetický posudek
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk