Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.1.13 / dotaz č. 37978
Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat na 2 věci ohledně podání žádost o dotaci z programu „MPO EFEKT 2013“

1) U aktivity B3 – Rekonstrukce otopné soustavy – zda by mohla být žadatelem městská knihovna – není sice přímo sociálním nebo zdravotnickým zarízením, ale je budovou občanské vybavenosti a sociální funkci plní tím, že část prostor a zařízení je speciálně upravena pro využití pro nevidomé a tělesně postižené občany.


2) V případě že by žadatelem byla obec, která má již vyčerpaný limit pro čerpání podpory v režimu de minimis, je možnost si žádadat v režimu jiné veřejné podpory? Případně nějaké bližší informace, jak postupovat.

Předem moc děkuji za odpověď.Dobrý den a děkuji za Váš zájem o naše poradenství. Program EFEKT 2013 udává v tabulce, že aktivita B 3 se vztahuje na kraje, obce, městské části, sociální a zdravotní zařízení, školy, bytová družstva a podnikatele. Tento výčet možných žadatelů je ale nutno brát pouze jako informativní. Ve vysvětlení k tomuto bodu je pak uvedeno: "Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny tepelného zdroje. Městská knihovna, případně město, proto mohou být žadatelem o dotaci k tomuto účelu. Zde je nutno upozornit, že žádost musí být doložena požadovanými doklady, jejichž výčet je uveden ve vyhlášených podmínkách (energetický audit, předpokládaná výše úspor, snížení emisní zátěže, prostá a reálná doba návratnosti a další. Formuláře žádosti a vzory příloh jsou na webových stránkách vyhlašovatele www.mpo.cz, případně na www.mpo-efekt.cz. Uzávěrka podání žádosti je 28.2.2013.

Pokud obec žádala o dotaci v některém jiném programu, nemělo by to být překážkou v žádosti o dotaci v programu EFEKT 2013