Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.13 / dotaz č. 38049
Žadatelem je průmyslový podnik z Prahy, který působí v oblasti NACE 25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie.

1)Je možné v rámci programu Efekt požádat o dotaci na rekonstrukci zdroje tepla. Stávající zdroj je kotel na LTO. Rekonstrukce by zahrnovala vybudování tepelného čerpadla.

2)Lze žádat samostatně na rekonstrukci zdroje tepla nebo musí být vždy současně s rekonstrukcí otopné soustavy.

3) Je definována nějaká výše uspořené energie a emisí CO2, kterých by měl projekt dosáhnout.Předem Vám děkuji za odpověď.
Ad 1. V rámci aktivity B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově můžete požádat o dotaci i na výměnu či rekonstrukci topného zdroje. Je však třeba kalkulovat, zda bude mít žádost možnost uspět. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků a eventuálně předpokládaný veřejný prospěch.

Ad 2. Z textu programu EFEKT 2013 vyplývá, že může být být dotace určena pouze na výměnu topného zdroje.

Ad 3. Text programu EFEKT 2013 o tomto čísle nemluví. Je však třeba mít na paměti, že rozpočet programu pro rok 2013 je 30 mil. Kč, takže bude mezi projekty pravděpodobně značná konkurence a mohou uspět pouze ty, které uspoří nejvíce.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven tisk