Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.1.13 / dotaz č. 38105
V přilehlé obci je vybudována bioplynová stanice, která na cca 80% tepelné energie nemá využití a vypouští ji do ovzduší. Naše společnost má zájem připojit tuto bioplynovou stanici do systému CZT výtopna Draha Rychnov nad Kněžnou.Vzdálenost je cca 1500 m a předpokládaný investiční náklad je cca 10 500 000 Kč. Realizace v roce 2014.
Našel by se nějaký příspěvek na tuto akci?
Mimo využití tepla z bioplynové stanice dojde i ke snížení vstupního paliva pro výtopnu Draha a to ve výši cca 1000 tun hnědého energetického uhlí, tzn. snížení emisí a skleníkových plynů.

Dobrý den,

v případě, že by Váš projekt byl realizován v roce 2013, byla by zde možnost podání přihlášky do programu Efekt 2013 v aktivitě B4, termín podání přihlášky 28.2.2013. Maximální výše dotace 2 mil. Kč.
Možnost v roce 2014 je závislá na tom, zda bude opět vyhlášen program Efekt 2014, případně v jakých aktivitách a pro jaké příjemce. Dosavadní programy Efekt byly vyhlašovány vždy v období listopad-prosinec předcházejícího roku.
V rámci OPPI programu Eko-energie byla poslední III. výzva – prodloužení uzavřena v polovině minulého roku a v současné době není plánována žádná další. Od roku 2014 bude zahájeno další období pro rozdělování dotací ze strukturálních fondů, výzvy budou uveřejňovány na stránkách www.czechinvest.org.
Nezávisle na tom Vám doporučuji ve spolupráci s výtopnou přehodnotit množství tepla, které je systém CZT schopen skutečně využít, a to zejména s ohledem na kapacitu odběru a teplotní a tlakové parametry teplonosného média (výtopna Draha je horkovodní).

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk