Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.2.13 / dotaz č. 38241
Jsme panelový dům, který ná celkem 45 bytů a který je vlastněn jednotlivými spoluvlastníky dle plochy zakoupeného podílu na celém domě (nejedná se o SVJ ani o družstvo). Ve městě je výtopna, napojená na plyn, která dodává celému sídlišti panelových domů teplou vodu pro vytápění a rovněž i TUV. Firma má formu Společnost s ručením omezeným, přičemž 100%ním vlastníkem je město. Jelikož účtovaná cena tepla za 1 GJ stoupla od roku 2005 do roku 2012 indexem 179 % (navýšení ceny o 79%), přičemž ceny plynu (konkrétně pro tuto výtopnu) stoupla za stejné období indexem 1,06 % (jelikož nám firma s. r. o. není ochotna sdělit ceny plynu v jednotlivých letech, vypočetli jsme zvýšení ceny plynu z poměru celkové částky zaplacené za plyn a množství vyrobeného tepla v GJ v roce 2005 a 2012), začali jsme se zajímat podrobněji o tvorbu kalkualce ceny a zjistili jsme, že společnost vykazuje ročně více jak 1.000.000 Kč zisku. Takže jsme se obrátili jak na jednatele výtopny, ale i na starostu města s dotazem, k čemu potřebuje tato městem vlastněná firma vytvářet zisk, a pokud je to nutné, pak k čemu byl zisk za posledních 5 let použit. Dostalo se nám nic neříkající informace, že zisk byl použit na různé studie a poradenství. Takže jsme se opakovaně dotázali, na jaké konkrétní studie a poradenství ev. další účely byl za posledních 5 let zisk použit a proč poradenství a různé studie nebyly hrazeny ze správní režie nebo z jiné daňově odečitatelné položky (nejsme v našem domě odborníci na účetnictví, proto možná tento laický dotaz). Odkázali jsme se na Zákon 106/1999 Sb., protože výtopna je ve 100 %ním vlastnictví města, ale bohužel jsme se konkrétní odpovědi na využití zisku nedočkali. Bylo nám pouze sděleno, že - a teď cituji: "Cena tepla je cenou věcně usměrňovanou Energetickým regulačním úřadem formou Cenového rozhodnutí".

Dále jsme zjistili, že dle kalkulace ceny tepla v jednotlivých letech stouply náklady na mzdy a odvody z mezd od roku 2007 do 01.07.2012 o 49 %, při stále stejném počtu pracovníků (4 + 1 jednatel firmy). To se nám také zdálo poněkud nemravné.

Můžete mi prosím odpovědět na tyto otázky?:

1) Je odkaz jednatele s. r. o. na Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu relevantní (ohledně účtování položek za poradenství a studie ze zisku)

2) Máme právo (jako občané daného města) na námi požadované informace ohledně použití zisku společnosti, vlastněné ze 100% naším městem?

3) Je námi uvedený nárůst ceny tepla indexem 179 % relevantní s ohledem na reálné zvýšení ceny plynu?

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď a jsem s pozdravem
Vážený pane,
děkuji za vaše dotazy.

ad 1): Cena tepla je regulovaná, tj. dodavatel ji nemůže určovat svévolně. Cenu musí schválit Energetický regulační úřad (ERÚ). Dodavatel tepla musí předložit ERÚ kalkulaci nákladů a přiměřeného zisku. Do ceny se promítají také třeba odpisy zařízení, investice atd. Nemohu posoudit, zda postupuje ERÚ při schvalování ceny správně. Více o tom, jak se cena tepla stanovuje najdete na stránkách ERÚ:
http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=879#4
http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20teplo/2012/CR2_2012%20.pdf


ad 2): Doporučuji využít zákona o přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Obraťte se na město se žádostí o informaci, jakým způsobem je cena tepla stanovena. Případně požádejte o nahlédnutí do rozpočtu města. Pokud vás informace poskytnuté městem neuspokojí, obraťte se na právníka nebo nějakou neziskovou společnost, která se těmito problémy zabývá (např. otevrete.cz, www.eps.cz). Jinou cestou je obrátit se na některého ze zastupitelů města, který může vámi požadované informace zjistit z titulu své funkce.
http://www.otevrete.cz/legislativa-a-analyzy/zakon-106-1999/zakon-c-1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-aktualni-zneni-124.html

ad 3): Podle údajů ČSÚ vzrostla cena plynu mezi roky 2005 a 2010 o 39%, viz:
http://www.spcr.cz/statistika/ceny_energii.htm
Záleží samozřejmě na dodavateli tepla, za jakou cenu plyn nakupuje.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk