Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.13 / dotaz č. 38377
Dobrý den.Je možné tepelným čerpadlem k bazénu ohřívat vodu k vytápění rodiného domu?Samozřejmě spínání termostaty.V celém domě je podladové topení a akumulační nádrž.Jedná se mi o teplotu vody kolem 30 stupňů.V jakém rozmezí teplot fungují bazénová tepelná čerpadla?Děkuji
Dobrý den,
tepelné čerpadlo se pro ohřev bazénu hodí velmi dobře, protože pracuje s nízkou výstupní teplotou. Teploty do 40°C jsou pro provoz vhodné. Efektivita provozu je tedy poměrně vysoká. Důležité je v tomto případě správně dimenzovat zdroj tepla. Pokud jde například o tepelné čerpadlo které odebírá teplo z vrtů nebo zemního kolektoru, které jsou dimenzovány jen pro vytápění domu, znamená další odběr tepla větší vychlazení zdroje. V extrémním případě hrozí, že vrty nebo půdní kolektor zamrznou, což by bylo krajně nežádoucí a znamenalo by to nutnost na několik měsíců tepelné čerpadlo úplně odstavit.
Doporučujeme tedy nejprve požádat projektanta aby prověřil velikost stávajícího zdroje nízkopotenciálního tepla. U nově projektovaného systému není problém navrhnout dostatečně vydatný zdroj.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk