Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.13 / dotaz č. 38893
V roce 2010 jsem nechal zateplit svůj řadový rodinný domek, tak aby vyhověl podmínkám dotace Zelená úsporám a bylo možno čerpat dotaci. Domek je vytápěn elektrickým přímotopem.
Nyní uvažuji o instalaci tepelného čerpadla vzduch voda. Mám dotaz zda je vyhlášen nějaký dotační program na instalace tepelných čerpadel do rodinných domků. Případně na koho se obrátit na zpracování projektu i provedení dodávky.
Děkuji.
Vážený pane,
v současnosti není k dispozici dotační program na celostátní úrovni. Program Nová zelená úsporám s podporou zdrojů uvažuje, nicméně podrobnosti zatím nebyly oznámeny. Doporučuji vám počkat na plné zveřejnění programu (to se očekává v létě tohoto roku).
http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/9562-nova-zelena-usporam-aktualne

V Praze je možné získat dotaci na tepelné čerpadlo z programu Čistá energie Praha. Pro rok 2013 nebyl dosud vyhlášen, zveřejnění se očekává v nejbližší době. V roce 2012 bylo možno získat až 80 tis. Kč na tepelné čerpadlo. O dotaci je nutno požádat krátce po uvedení zdroje do provozu. Sledujte web magistrátu:
http://envis.praha-mesto.cz/(sr4w3n55ris3sj55ecil0x45)/zdroj.aspx?typ=2&Id=86362&sh=1580215155

Projekt rekonstrukce vám může zpracovat dodavatel TČ.
Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk