Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.13 / dotaz č. 38896
Dobrý den vážení poradci,

pokud se nepletu, tak při použití dnešních stavebních materiálů je možné u RD o ploše do 100m² docílit celkové tepelné ztráty prostupem 4-5kW.
Můj dotaz zní, kolik asi procent je třeba připočíst na tepelnou ztrátu infiltrací - při použití kvalitních oken a dveří a t.z. větráním.

Předem vám děkuji za odpověď.
Dobrý den,
tepelná ztráta infiltrací závisí na těsnosti použitých oken a dveří a dalších faktorech. Současná okna těsní poměrně dobře, takže objem vzduchu který se do domu dostane infiltrací je poměrně malý. Obvykle výrazně menší, než by bylo potřeba pro zajištění zdravého prostředí pro lidi v domě. Bohužel mnoho moderních budov má z tohoto hlediska špatné vnitřní prostředí, protože infiltrace pro vyvětrání nestačí a lidé v domě zapomínají otevírat okna.

Z hygienického hlediska je potřeba přivádět do domu na osobu 25 m3/hodinu (minimálně 15 m3/h). Pro dům kde jsou 4 osoby je tedy potřeba počítat nejméně 100 m3/h, což odpovídá tepelné ztrátě cca 1,2 kW.

Jinou možností je uvažovat větrání na základě intenzity výměny vzduchu v místnosti. Ta se doporučuje 0,7 až 0,5/h při pobytu osob, mimo pobyt osob 0,3 až 0,1 /h. Pro obývaný dům s plochou 100 m2 (tj. objem cca 280 m3) větraný s intenzitou 0,5/h pak vychází tepelná ztráta cca 3,5 kW.

Více o větrání obytných budov v tomto článku:
http://vetrani.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vetrani-klimatizace/8239-pozadavky-na-vetrani-obytnych-budov-dle-csn-en-15-665-z1

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk