Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.3.13 / dotaz č. 39049
Dobrý den,
Jsme Zahrádkářská osada s 50 chatkami,které jsou napojeny na elektřinu od ČEZ.
Každá chatka má vlastní elektroměr 25-30 let necejchovaný mechanický,podle kterého
se účtuje spotřeba.

Součet spotřeb na chatkách nám nesouhlasí z hlavním elektroměrem,ani v minulosti
nesouhlasil.Tak jsme na radu odborníků rozdělily elektřinu na 6 větví,mezi každou
větev a hlavní elektroměr ČEZ jsme namontovali podružný digitální el.měr necejchovaný.
Po roce jsme zjistily že jedna větev má ztrátu 330 KW a druhá má přebytek 509 KW,tj.
na chatkách je natočeno více než na podružném digitálním el.měru.
Porad tě prosím kde může být chyba.Může mechanický elektroměr v chatce načítat víc KW
než se spotřebuje?
Nebo dá se ovlivnit digitální elektroměr co měří celou větev/10 chatek/tak aby naměřil
méně než je skutečná spotřeba?Ztráta se zaplatí,ale co s přebytkem?
Děkuji
Dobrý den
Rozdíly v naměřených hodnotách se dají předpokládat - zejména, že fakturační elektroměr naměří více než jednotlivé elektroměry. Už jen skutečnost, že pokud by naříklad vlastní příkon jednoho elektroměru v chatce byl 2 W tak při počtu padesáti kusů vytvoří za rok spotřebu 876 kWh. K tomu se přidají ztráty v rozvodu (svodové proudy, zhoršený izolační stav kabelů, vlhkost, nečistoty apod.). Že ale jednotlivé elektroměry v chatkách naměří více než předřazený elektroměr je neobvyklé a nečekané. Důvodů může být celá řada. Asi bych v prvé řadě zkontroloval zapojení elektroměrů a to jak přiřazení jednotlivých chatek k daným větvím, tak zejména vlastní zapojení svorkovnic elektroměrů (dodržení zapojení přívodních a odvodních svorek a u třífázových elektroměrů i pořadí fází - na levé svorce musí být fáze L1, na střední L2 a na pravé L3). Dále také prohlédnout elektroměry - kryty svorkovnic budou pochopitelně neplombované, ale kryt vlastního měřícího ústrojí by měl být opatřen plombou (minimálně ještě původní z výroby) - do této části nemusí a nemá nikdo zasahovat - v opačném případě by to znamenalo, že do něj někdo zasahoval a pak se jeho hodnotám nedá naprosto věřit. Pokud by této záležitosti chtěl někdo věnovat něco času, dalo by se také například vymontovat elektroměry, zapojit za sebe a nějaký čas přes ně vést spotřebu - měly by všechny naměřit stejně. Chápu ale, že při daném počtu by to asi byl problém. Rozdíl v naměřených hodnotách (pochopitelně do ztráty) by samozřejmě mohl dělat i takzvaný černý odběr pokud by se někdo napojil před elektroměrem chatky - ať už jednorázově či trvalým napojením části odběru. Ideálním řešením by tedy asi bylo odzkoušení elektroměrů, kontrola zapojení kvalifikovaným elektrikářem a závěrem aby tento pracovník zaplomboval kryty s neměřenou částí aby to tohoto již nebylo možno zasahovat. Ještě k vašemu předposlednímu dotazu konkrétně - dá se ovlivnit např. chybným zapojením. A k poslednímu dotazu co s přebytkem - to záleží jen na vás jak se dohodnete. Osobně bych to viděl tak, že pro vás musí být rozhodující jen elektroměry na chatkách a dle nich si každý zaplatí co spotřeboval plus co je naměřeno na fakturačním elektroměru navíc tak také rozpočítat na jednotlivé majitele chatek. Elektroměry pro jednotlivé větve jsou jen kontrolní ukazatel zda a případně kde hledat chybu -a těch je asi jak vidno zatím dost.
Odpovídá:  Jaroslav Doležal* - EKIS Vladislav tisk