Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.13 / dotaz č. 39051
Doplnění.
Dobrý den,
Jaký podíl mají na ztrátách v zahrádkářských osadách elektroměry a jaký podíl
mají spotřebované KW.
Příklad: Na hranici pozemku je rozváděč ve kterém je hlavní elektroměr ČEZ.
V tom rozváděči je namontován elektroměr pro podružné měření větve č.6 a elektroměr
pro čerpadlo,délka vedení 0.5 m.
Ve sloupku 30 m vzdáleném jsou namontovány elektroměry pro větve 1,2,3,4 a 5.
od hlavního elektroměru k větvím vede 1 kabel AL 4x25 mm.Na elektroměry jsou napojeny
chatky,délka vedení cca 200 až 300 m.
Elektroměry pro větve jsou AM031L1 vlastní spotřeba 2W náběh.proud 25 mA.
Elektroměr pro čerpadlo je E-230 Landys vl.spotřeba 0.5 náběh.proud 15 mA.
Ztráta za rok mezi podružnímy el.měry a hlavním je 480 kW.Na 1 elektroměr
připadne kolem 8 W.Kde se stratilo 6W za hodinu u každého elektroměru?
Má podíl na ztrátě náběhový proud nebo těch 30 m kabelu.Podílejí se na ztrátě
ve vedení i 2 elektroměry co jsou u hlavního el.měru?
Jakou měrou se podílí na ztrátě el.měr se spotřebou 200 kW a el. měr se spotřebou 2000 kW?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den
K podílu ztrát na elektroměrech - ztráty dělají z části napěťové cívky v elektroměrech které jsou trvale pod napětím a chovají se v zásadě jako spotřebič. Tento jejich příkon a tedy i spotřeba (z vašeho pohledu ztráty) je nezávislá na spotřebovaném množství energie. Druhou částí ztrát na elektroměrech jsou ztráty na proudových cívkách při průchodu proudu, které jsou již pochopitelně závislé na spotřebě. Tato spotřeba je ale v přpadě zahradních chatek natolik malá že tyto ztráty nebudou až tak významné.
K vlastnímu rozdílu v naměřených hodnotách - když vezmu součet spotřeby na elektroměrech jednotlivých chatek a elektroměru čerpadla (dle tabulky kterou jsem od vás obdržel) tak se jedná o celkovou spotřebu 5135 kWh. Fakturační elměr naměřil 6001 kWH - rozdíl je tedy 866 kWH ztrát. Fakturační elektroměr měří celkovou spotřebu, tedy i to co spotřebují jednotlivé elměry chatek. Tyto ale měří jen spotřebu za sebou tedy již ne tu spotřebu co si vezmou oni (tím mám na mysli vlastní spotřebu oněch 50ti elektroměrů). Tato v tom počtu již není zanedbatelná. Vezměme si, že má každý spotřebu 2 W, tedy 0,002 kW, za 24 hodin tedy jeden elektroměr spotřebuje 0,048 kWh, za jeden rok tedy 17,52 kWh. Při počtu 50ti elektroměrů je to 876 kWh. Když se nyní podíváme na výše uvedený rozdíl oněch 866 kWh a víme že při 2 W příkonu elektroměru jedné chatky je spotřeba elektroměrů 876 kWh tak už jsme se s čísly vpodstatě sešli a nemáme jakou další ztrátu hledat. Je jen třeba částku za tuto spotřebu rozdělit rovným dílem mezi jednotlivé odběratele - nezávisle na jejich spotřebě (jejich elektroměry dělají spotřebu i když v chatce spotřeba není).
Toť asi vše co k tomu mohu sdělit.
Odpovídá:  Jaroslav Doležal* - EKIS Vladislav tisk