Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.13 / dotaz č. 39213
Dobrý den vážení poradci,
předně Vám děkuji za velmi rychlé a věcné odpovědi na mé předchozí dotazy.
Můj dnešní dotaz se týká problematiky možnosti výskytu baktérií a zápachu v rozvodech vzduchu rekuperačního větrání vč. zemního výměníku, resp. hlavně toho jestli tato technologie větrání je vůbec nějak od výše uvedeného účinně vyčistitelná. A pokud ano tak jakým způsobem, jak často je to třeba udělat a za kolik asi peněz.
Předem Vám děkuji za odpověď.

Vážený pane,
zemní výměník tepla (ZVT) by se vždy měl navrhovat jako čistitelný. Například se při montáži protáhne potrubím lanko. Čištění se pak provádí například pomocí molitanového "míčku", který se protahuje potrubím pomocí tohoto lanka. Čištění se provádí 1x nebo 2x ročně (před zahájením topné sezóny, případně před zahájením "chladicí" sezóny, kdy ZVT slouží k ochlazování přiváděného vzduchu).
Prevencí pro růst bakterií, případně plísní, je v první řadě vyspádování ZVT tak, aby se nikde nehromadil kondenzát (ke kondenzaci dochází zejména v létě, v chladicím režimu). Případně aby mohla odtékat dešťová voda, která se do ZVT výjimečně dostane. Další podmínkou je filtrace vzduchu na vstupu do ZVT, aby se maximálně snížilo usazování prachu v potrubí; nutné je také zabránit drobným živočichům, aby si v ZVT nehledali úkryt.
Na trhu existuje i speciální potrubí pro ZVT s antibakteriální úpravou; je však dražší než běžně používané plastové kanalizační potrubí. Samozřejmě nikdy se pro ZVT nesmí použít "husí krk", protože takové potrubí se vyčistit nedá.
Více o ZVT například zde:
http://www.ekowatt.cz/uspory/zisk-ze-zemniho-vymeniku-tepla.shtml
http://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-rodinnych-domu/9501-novy-experimentalni-vymenik-tepla-fsi-vut
http://www.klimatizace.eu/zemni-registr-pro-rekuperaci.html
http://www.prima-klima.cz/admin/admin_cont/upload/pages_files/09_05_03_zemni_vymenik_tepla[1].pdf

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk