Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.13 / dotaz č. 39355
Dobrý den, zaujala mě kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
Prosím o informaci možnosti výroby tepla a el.energie spalováním dřevní odpadní hmoty? Jedná se o kusové dřevo a štěpku.
Uvažovaný výkon je 35-85 kWh el energie.
Předem moc děkuji za odpověď.
Vážený pane,
pro výrobu elektřiny a tepla ze dřevní biomasy máte v zásadě 3 možnosti:

1/
Použít klasický teplárenský princip, kdy biomasu spalujete v parním kotli, který dále pohání parní turbínu. To je v současnosti nejdostupnější a nejspolehlivější řešení. Výkonová škála je od stovek kW el. výše, pro vaši potřebu tedy moc velká. Modifikací je nahradit parní turbínu parním strojem (může vás to překvapit, ale i dnes se vyrábí a používají). Výkon je v desítkách kW el, což je pro vás vhodná velikost. Nevýhodou je to, že z biomasy přeměníte na elektřinu okolo 10%, zbytek je teplo, pro které musíte najít uplatnění. Parní stroj nabízí v ČR např. tyto firmy:
http://www.polycomp.cz/download/cz/pmvs.pdf
http://www.steamenergy.cz/produkty.html


Jinou modifikací je použití turbíny s ORC cyklem, kde s místo vodní páry používají páry organického oleje. Z různých důvodů se pro biomasu hodí lépe než výše uvedené technologie. Výkon je v desítkách kW el, což je pro vás vhodná velikost.
http://www.bpower.cz/orc/orc-triogen-wb1/
http://www.tts.cz/cz/boilers/orc.html

Všechny výše uvedené technologie jsou v praxi odzkoušené.

2/
Použít kogenerační jednotku spalující dřevoplyn. V zásadě jde o upravený spalovací motor, který pohání generátor elektřiny. Vývoj v ČR probíhá už 20 let, ale stále se nedaří překonat některé problémy- Jedním z nich je obsah prachu (ze dřeva) v plynu, který snižuje životnost motoru. Druhým je vznik dehtu, který opět zhoršuje fungování motoru.
Vývojem se zabývaly různé firmy, nicméně komerční zařízení vesměs nenabízejí. V ĆR jsou to například:
http://www.bossbucovice.cz/
http://www.ateko.cz/portfolio-cinnosti/alternativni-zdroje-energie.htm

Situace je taková, že většina prototypů uvedených v ČR do provozu byla po několika letech demontována.

3/
Použít kogeneraci se Stirlingvým motorem (ten může využívat libovolný zdroj tepla, tedy i biomasu). Tomuto motoru je již mnoho desítek let předpovídána v skvělá budoucnost. V posledních asi 10 letech jde vývoj směrem k mikrokogeneraci, tedy jednotkám s výkonem do 10 kW el. Ty mohou nahradit kotel ústředního topení v rodinných domcích.
Komerčních výrobků bohužel na trhu moc není. Nedávno začala na šeském trhu nabízet toto zařízení firma STIRLING ENERGY s.r.o.:
http://www.stirlingenergy.cz/obsah/mikrokogeneracni-jednotka-whispergen-1-kwe/technicka-data

Mikrokogenerační jednotku na spalování biomasy (peletky) nabízela před několika lety německá firma SOLO, za cenu cca 1 mil Kč. Ve skutečnosti tento typ zřejmě nikdy nevyvinuli do komerční podoby. V současnosti už tato firma neexistuje; v roce 2005 ji převzala ji švýcarská firma Stirling Systems Ltd., která zdá se také již není aktivní.
http://stirling-systems.ch/en/home.html
Obdobně skončila i firma Sunmachine:
http://www.sunmachine.at/index.php

Více o mikrokogeneraci v odpovědi na starší dotaz:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/39111

Přeji příjemný den!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk