Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.13 / dotaz č. 39428
Dobrý den,
žádám o spolupráci ve věci řešení výskytu plísní v bytových domech na sídlišti Letná v Mimoni, posouzení aspektů provozu bytových domů, zpracování posudku a návrhu řešení.
Mimoňská komunální a.s. je na zmiňovaném sídlišti Letná vlastníkem 20 bytových domů vystavěných v 50.letech min.století s 312 byty.
Jedná se o zděné cihlové bytové objekty (suterén, 1.n.p., 2.n.p., 3.n.p., půda), které slouží pro bydlení – 6 bytů 3+1, 6 bytů 2+1, se sociálním zařízením jednotlivých bytů, s technickým zázemím objektu a sklepními prostorami. Nad posledním podlažím je půdní prostor, střecha objektu je valbová s taškovou krytinou. Objekty stojí na stavebních parcelách v k.ú. Mimoň. Obytné domy jsou v souladu s nařízením vlády č. 299/2001 Sb. dle přílohy č. 1 zařazeny v seznamu typizovaných konstrukčních soustav T13, T14.
Domy mají zateplené štítové stěny.
V bytech není instalováno nucené větrání.
Děkujeme za odpověď.

Dobrý den,
děkujeme za zájem a dotaz přes EKIS.
Bohužel vzhledem k tomu, že blíže nespecifikujete rozsah plísní (v kterém patře, v jakých místech v bytě s ohledem na světové strany, vnitřníxobvodové stěny atd.), jejich výskyt v čase s ohledem na roční dobu, vytápění, užívání bytů, zásahy do provedení objektu atd. nelze přesně stanovit příčinu a určení dalšího postupu.
Obecně jsem se u těchto typů objektů setkal s plísněmi z několika důvodů:
1) vzlínání vody stěnami (až do 1.NP) - případy nevhodného odvodnění okolí stavby, podzemní voda apod. V lokalitě Mimoň - Letná bych to ale předpokládal za málo pravděpodobné, respektive by to mohlo být způsobeno možná nevhodným řešením povrchové vody.
2) projevy plísní způsobené vlhkostí stěny, které se ukázaly až po provedení stavebních zásahů do objektu (nové podlahy v suterénu, zateplení fasády apod.)
3) nevhodné užívání bytů - vysoká vlhkost vzduchu a vysoká teplota (časté praní, vaření, malé děti, málo větrání)
4) změna režimu užívání bytů při změně vlastníka / uživatele
5) stavební opatření jako zateplení nebo výměna oken za nová plastová (která jsou obecně mnohem těsnější než původní , není to jejich chyba, ale žádaná vlastnost). Uživatelé s původními okny měly "automaticky" zajištěné větrání bytů, a tím odvod vlhkosti spárovou průvzdušností původních oken, nová okna toto nezajišťují. Obvykle se tento problém ukáže v kritických místech, která jsou kombinací všech nepříznivých faktorů (severní fasáda - není prohřívání stěny od slunce, koupelna . vysoká vlhkost vzduchu atd.)
Zodpovědné doporučení dalšího postupu jsem schopen říci až po vizuálním posouzení chování a projevů závad, jejich časoprostorového chování.
Nucené strojní větrání by mohlo být řešením s tou výhodou, že se jedná o energeticky kontrolovatelné větrání, ale jedná se o poměrně dramatický zásah do bytů, proto bych se snažil nalézt příčiny a systematické řešení.
Zavolám Vám ve věci případného osobního setkání na místě, přípravy podkladů a stanovení dalšího postupu.
S pozdravem J. TOKAR
Odpovídá:  Ing. Jiří Tokar* - EKIS Česká Lípa tisk