Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.13 / dotaz č. 39431
Vážení,

dovolujeme si vás oslovit a požádat o posouzení a odbornou radu v níže uvedené záležitosti:

Jsme společenství vlastníků ve čtyřpodlažním domě se 7 byty. Na každém podlaží jsou 2 byty, pouze celé 4. podlaží tvoří jen jeden byt (č. 7) o ploše rovnající se ploše dvou bytů ve 3. podlaží. Dům je vytápěn z vlastní předávací stanice, která je napojena na městský rozvod CZT. Teplá voda je v každém bytě zajišťována plynovou karmou.
Při rekonstrukci bytu č. 7 ve 4. podlaží se vlastník tohoto bytu rozhodl zajistit jeho vytápění z vlastního plynového kotle a zcela se odpojit od stávajícího vnitřního domovního rozvodu CZT.
Při realizaci uvedeného řešení však vzniká rozpor při rozúčtování nákladů na vytápění domu. Vlastníci bytů v domě požadují, aby vlastník bytu č. 7 i po odpojení nadále hradil základní složku nákladů ve výši vztahující se k jeho bytu podle vyhl. 372/2001. On argumentuje tím, že provede v podlaze rekonstruovaného takovou tepelnou izolaci, že prostory s různým způsobem vytápění budou tepelně odděleny a proto nechce hradit žádnou část nákladů z CZT domu.
Naše níže uvedené dotazy vyplývají z daného problému a proto prosíme o Váš názor a stanovisko:
1. Je možné odchýlit se při rozúčtování nákladů na topení v domě od ustanovení vyhl. č. 372/2001?
2. Jaké technické řešení by splňovalo požadavek, že sousedící prostory (byty ve 3. podlaží vůči bytu ve 4. podlaží) s různým způsobem vytápění jsou od sebe zcela tepelně odděleny?
3. Lze např. považovat byty ve 3. a 4. podlaží za tepelně oddělené v případě, že v podlaze bytu ve 4. podlaží bude vrstva EPS o tlouštce 40 mm?
4. V domě máme již zateplenou střechu a vyměněná okna. Pro přípravu dalších prací (osazení regulační a měřící techniky v domě i předávací stanici) musí být příslušný projekt. K jeho vypracování doporučujete využít projektanta – topenáře, energetického specialistu nebo specializovanou organizaci?

Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.
Přeji dobrý den a děkuji za Váš dotaz. K jednotlivým bodům dotazu:

1). Vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví v § 6 odst. (2) zvláštní způsoby rozúčtování nákladů:
(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 4 odst. 2; na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle § 5 odst. 3.
Způsob rozúčtování nákladů odlišný od ustanovení vyhlášky vyhláška nepřipouští, ale ani nezakazuje. Obecně je možno odlišného způsobu použít, pokud by s ním souhlasily všechny zúčastněné strany a pokud by nikoho nepoškozoval. Základní složka nákladů nezahrnuje pouze náklady na tepelnou energii procházející stavebními konstrukcemi mezi sousedícími prostory, ale i určitý podíl nákladů spojených s možností odběru tepelné energie, tj. náklady na tepelný zdroj, předávací stanici, tepelné rozvody, jejich provoz a pod. V daném případě by došlo ke zvýšení podílu na nákladech, který připadá na jednotlivé spotřebitele. Z uvedeného důvodu je nutno trvat na dodržení ustanovení vyhlášky.

2). Ideální tepelné oddělení dvou sousedících prostor je prakticky vyloučené. Množství tepla, které za stanovenou dobu projde mezi dvěma prostory, je závislé na velikosti plochy, která prostory odděluje a kterou teplo prochází, součiniteli prostupu tepla a rozdílu teplot mezi uvedenými prostory. K úplnému oddělení by došlo pouze v případě, že v obou sousedících prostorách by byly scela shodné teploty po celou dobu trvání vytápění. Vlivem rozvrstvení teploty mezi stropy 3 podlaží a podlahou 4 podlaží je shodnost těchto teplot vyloučena.

3). Tepelná izolace v podlaze 4 podlaží by snížila možnost prostupu tepla mezi 3 a 4 podlažím. Jak již ale bylo uvedeno základní složka nákladů není jen úhradou za teplo, ale i náhradou za možnost dodávky tepla využívat. Tato možnost byla již součástí projektu, vynaložených investičních nákladů a je uživatelům bytů poskytnuta. Míra využívání této možnosti závisí na tom kterém uživateli.

4). Zpracování projektu je náplní práce projektanta. Energetického specialistu je možno požádat na př. o posouzení projektu, případně o stavební dozor či účast na předávání hotového díla.
Specalizovaná organizace je vhodná v případě, že má v náplni činnosti komplexní zabezpečení požadavků odběratele od zpracování projektu až po konečnou montáž a zkušební provoz. Je pak jediným dodavatelem zodpovědným za bezchybnou funkci dodávky. U takové organizace je možno uplatňovat případné reklamace a požadovat pravidelný servis.