Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.4.13 / dotaz č. 39491
Dobrý den,
počítá se základní složka tepla dle Vyhl.372/2001 Sb., §6 odst.(5)b), podle klimatické náročnosti nebo se počítá jen a pouze v poměru počtu dní užívání bytu ? Prosím o odpověď příkladem.

Např. :
Spotřebitel "A" ...... užíval byt v měsících 01-03, tj. 90 dní, klimatická náročnost 49 % dle vyhl.
Spotřebitel "B" ...... užíval byt v měsících 04-12, tj. 275 dní, klimatická náročnost 51 % dle vyhl.
Základní složka tepla na bytě za celé zúčtovací období (kalendářní rok) ............ X

Je správný výpočet jen základní složky tepla dle §6 odst.(5)b) pro spotřebitele "A" takto X / 365 * 90 ?

Děkuji.
Dobrý den,

Vámi uvedený výpočet, který respektuje klimatickou náročnost jednotlivých měsíců v topném období je logický, technicky podložený a jednoznačně definovaný. Tento způsob výpočtu používají renomované firmy poskytující službu rozúčtování nákladů na vytápění.
Bohužel však nemá podporu ve formulaci §6 odst.(5) b). Podle doslovného znění tohoto odstavce (v poměru počtu dnů vytápění bytu před a po termínu změny konečného spotřebitele) není správná ani Vámi uváděná druhá varianta podle počtu dní užívání bytu. I s tímto jednoznačně nesprávným způsobem rozúčtování jsem se však v praxi setkal.
Podle výše citovaného znění vyhlášky by se výpočet provedl podle počtu dní užívání bytu v topné sezóně. Srovnejte s odstavcem d) pro rozúčtování základní složky pro teplou vodu, která se dodává celoročně (podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového konečného spotřebitele).
Způsob rozúčtování podle doslovného znění vyhlášky má několik problémů ve stanovení jak délky topného období, tak jeho začátku a konce. K vyhlášce 372/2001 Sb. vydalo MMR obsáhlý metodický pokyn
http://www.agenturabyt.cz/pravo/vyhlasky/372_pokyn.pdf
tato problematika však v něm není komentována.

Prosím, nepovažujte tuto odpověď za výklad vyhlášky, na který nemám právo, ani se o něj nechci v žádném případě snažit, ale za soukromý technický komentář k uvedené problematice, jímž bych chtěl přispět k pochopení rozdílu mezi třemi naznačenými způsoby.
Pro získání oficiálního výkladu Vám doporučuji obrátit se na ERÚ, který je kompetentní k vyřizování podnětů v oblasti Energetického zákona 458/2000 Sb., k němuž se prováděcí vyhláška 372/2001 Sb. vztahuje.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk