Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.4.13 / dotaz č. 39605
Provozujeme kotelny v objektech ve vlastnictví města. To v rámci projektu EFEKT 2013 žádá o dotaci na REKO plynové kotelny. Naše společnost nabízí dofinancování formou EC.
Mám dotaz, zda po obdržení dotace musí zůstat zařízení v majetku žadatele, nebo po dobu splácení investice může být v majetku "investiční" firmy.
Dobrý den
Děkuji za Váš dotaz. Předpokládám, že dotace v rámci Programu EFEKT 2013 obdrželo město v oblasti B3 – Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově a nejedná se o dotaci v oblasti E2 - Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ( NE metodou EC). V Podmínkách pro čerpání na investiční dotace v Programu EFEKT 2012 (dá se předpokládat, že pro rok 2013 budou platit obdobné Podmínky) je uvedeno:
3. Příjemce dotace se zavazuje provozovat podpořenou realizovanou akci, která bude v souladu s Rozhodnutím, po dobu nejméně 5 let od data jejího dokončení.
4. Změna majetkoprávního nebo formálně-právního postavení příjemce dotace je možná za podmínky převedení a zajištění veškerých závazků a práv vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek právní formou na nástupce příjemce dotace, ať jím je právnická nebo fyzická osoba. Příjemce dotace se v této věci řídí odst. 6 části C těchto Podmínek a je povinen podat MPO písemnou žádost o změnu Rozhodnutí. Tuto povinnost má příjemce dotace do termínu uvedeného v odst. 7 části C těchto Podmínek.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji se obrátit na poskytovatele dotace na MPO.
Ing. Dušan Martoch
Odpovídá:  Ing. Dušan Martoch* - EKIS Letovice MAS
Téma:  Metoda EPC
tisk