Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.5.13 / dotaz č. 39886
Dobrý den,
mám možnost koupit starší kogenerační jednotku na zemní plyn o výkonech, cca20kwel/ 39kwtep, ale prodávající nemá k jednotce žádné dokumenty jen typ motoru, generátoru a nějaké dokumenty k výměníkům.
Potřebuji certifikaci výrobku?
Nebo mi stačí požádat MPO o licenci výrobku?
Jinak je mi vše celkem jasné - jen bych si rád ještě upřesnil zda distibuce ČEZ, EON PRE - musí vykupovat přebytky do sítě a za kolik to dělají.
Děkuji za odpovědi.
Vážený pane,
pokud chcete dodávat elektřinu z kogenerační jednotky (KJ) do sítě, musíte splnit několik podmínek:
1) získat od distributora souhlas s připojením k síti. K tomu je vhodné doložit technické parametry zdroje. Pokud je nemáte, bude vše složitější.
2) získat licenci pro podnikání v energetice. I zde by bylo užitečné mít dokumentaci, neboť pro žádost o licenci musíte uvést technické parametry KJ.

Pokud chcete uplatnit podporu na vyrobenou elektřinu (zelené bonusy), musíte:
3) mít od MPO osvědčení o výrobě elektřiny z KVET. Podrobnosti, výpočty a formulář žádosti jsou uvedeny ve vyhl. č. 453/2012 Sb. Pro doložení parametrů KJ se dokumentace nevyžaduje, ale je vhodné z ní vyjít. Vyžadují se například údaje o účinnosti, které bez dokumentace budete asi muset určit měřením.

Po splnění výše uvedených podmínek máte nárok na podporu, která se vyplácí formou zelených bonusů. Ty vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE). Elektřinu z KJ můžete prodat libovolnému obchodníkovi s elektřinou za smluvní cenu. Není tedy nezbytné prodávat ji ČEZ, E.ON či PRE, ale vyberete si tu nejlepší nabídku od více obchodníků. Více o systému výplat např. v tomto článku:
http://oze.tzb-info.cz/9299-zmena-systemu-vyplaty-podpory-obnovitelnych-zdroju-od-1-ledna-2013

Výši zelených bonusů pro rok 2013 najdete v Cenovém rozhodnutí ERÚ č 4/2012:
http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/ERV8_2012.pdf
Výše zelených bonusů se liší jednak podle instalovaného výkonu KJ a jednak podle provozních hodin KJ.

Domníváme se, že by ve vašem případě bylo vhodné získat technickou dokumentaci ke KJ např. od výrobce.
Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk