Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.13 / dotaz č. 39999
Dobrý den. Je možné, aby zúčtovací období bylo delší než 12 měsíců. Loňské vyúčtování bylo za 9 měsíců a letošní za 15 měsíců. Pokud je to neoprávněné, jak by se mělo v takovém případě postupovat. Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
vyúčtování plateb za elektřinu, plyn a teplo upravuje vyhláška č. 210/2011 Sb.

Pro dodávku elektřiny a plynu je důležitý §15, kde se uvádí: Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího období.(...)
Domníváme se, že termín "zpravidla" znamená, že zúčtovací období může být i delší. Podívejte se do smlouvy s dodavatelem, jak to máte sjednáno.

Vyhláška dále uvádí, že v případě, že zákazník neumožní dodavateli plynu či elektřiny odečet měřidla, může dodavatel provést vyúčtování nejdéle za období 14 kalendářních měsíců (na základě náhradního měření nebo jinak zjištěných údajů). Viz § 15, odst. 2.

U dodávky tepla stanoví vyhláška č. 210/2011 Sb. v §16 jednoznačně: Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem vyúčtovacího období. Vyúčtování dodávky tepelné energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. U tepla tedy nemůže být zúčtovací období delší než 1 rok. Opět zkontrolujte konkrétní znění smlouvy s vaším dodavatelem tepla.

Pokud s postupem vašeho dodavatele nejste spokojen, obraťte se na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který kontroluje dodržování zákona.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk