Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.5.13 / dotaz č. 40047
Dobrý den,

od 1.1.2013 vstoupil v platnost nový zákon 318/2012 Sb., který stanovuje, že nejpozději do 31.12.2014 musí být ve všech bytech (SVJ a BD) nainstalovány měřiče tepla.

Jak je, prosím, zajištěno nedodržení povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona ?

Máte, prosím, informaci o počtu těchto nevybavených bytů v České republice ?

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, nedodržení zákona 406/2000 Sb. v platném znění kontroluje Státní energetická inspekce. Počet nevybavených bytů bohužel neznám.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk