Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.5.13 / dotaz č. 40104
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o informaci.Vlastním podíl družstva (řadový domek Dvouletky, Praha 10 - Strašnice). Se souhlasem družstva jsem se odpojil od centrálního vytápění a zřídil jsem si vlastní kondenzační plynový kotel.
Jsme řada patnácti domků, máme vlastní vchod, nemáme žádné společné prostory, jako u bytového domu, přesto na nás družstvo požaduje platbu za topení, podle vyhlášky 372/2001 Sb. Je jednání družstva oprávněné,vztahuje se tato vyhláška i na nás?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

k Vašemu dotazu mohu uvést následující:

1) Neuvádíte bližší podrobnosti řešení vytápění patnácti řadových domů a vedení rozvodu tepla (vytápění případně i teplá voda), polohu domu v řadě ani v jaké výši družstvo úhradu nákladů na vytápění požaduje. Pravděpodobně rozvody tepla procházejí všemi objekty a podílí se na vytápění a i odpojený dům má společné stěny s ostatními centrálně vytápěnými domy, prostupem tepla přes tyto společné stěny se vzájemně ovlivňují.

2) Domnívám se, že požadavek družstva na úhradu části nákladů na vytápění je oprávněný a družstvo postupuje podle § 6 a § 4 vyhl. 372/2001 Sb. V § 6 odst. 2 je uvedeno: Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtován vlastník základní složku nákladů podle § 4 odst. 2. V § 4 odst. 2 je uvedeno: Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zůčtovací jednotce.
Započitatelná podlahová plocha se určuje podle přílohy č. 1 k vyhl. č. 372/2001 Sb. Po odpojení bytu je třeba zohlednit zejména bod 2 této přílohy, výše započitatelné podlahové plochy bude záležet na poloze odpojeného domu (kraj nebo uvnitř řady). Základní složka nákladů na tepelnou energii na vytápění činí 40 až 50 %. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novelizaci vyhl. 372/2001 Sb.

Energo-Envi, s.r.o. Ing. Milan Svoboda
Odpovídá:  Ing. Milan Svoboda* - EKIS Praha Energo-Envi tisk