Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.5.13 / dotaz č. 40105
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o informaci.Vlastním podíl družstva (řadový domek Dvouletky, Praha 10 - Strašnice). Se souhlasem družstva jsem se odpojil od centrálního vytápění a zřídil jsem si vlastní kondenzační plynový kotel.
Jsme řada patnácti domků, máme vlastní vchod, nemáme žádné společné prostory, jako u bytového domu, přesto na nás družstvo požaduje platbu za topení, podle vyhlášky 372/2001 Sb. Je jednání družstva oprávněné,vztahuje se tato vyhláška i na nás?
Vyhláška 372/2001 skutečně umožňuje vztahovat rozpočítávání společné části nákladů na vytápění i na odpojenou jednotku. Smyslem tohoto ustanovení vyhlášky je především chránit ostatní spotřebitele na společné soustavě vytápění před dopady, které odpojení vyvolá, tj. rozpočítávání fixní části nákladů na menší počet odběratelů a případně zohlednění tepelných toků od sousedů, pokud jsou odpojené prostory vytápěny na nižší teplotu.

Doporučujeme proto jednáním s vedením družstva dopady vašeho odpojení na náklady ostatních spotřebitelů vysvětlit a případně doložit pomocí expertního posudku. Pokud prokazatelně vytápíte vaši sekci řadového domu na teplotu srovnatelnou se sousedy a družstvo platí dodavateli (Pražské teplárenské) pouze za odebrané množství tepla (tj. jednosložkovým tarifem), budou dopady na ostatní zanedbatelné.

Po právní stránce je rozhodující stavební povolení, které zahrnuje i způsob vytápění domu a jeho změna je z veřejnoprávního hlediska zásadní změnou vyžadující i změnu stavebního povolení (ze společného vytápění na smíšené).

Jako reálně schůdné řešení proto doporučujeme jednání s družstvem a dohodu, který bude přijatelná pro všechny.

Další odkazy řešící tuto problematiku:
http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/6724-k-rozhodnuti-uzivatelu-odpojit-se-od-spolecneho-rozvodu-tepla-a-teple-vody-v-dome
http://www.energetikainfo.cz/33/byt-a-nebytove-prostory-odpojene-od-ustredniho-vytapeni-a-od-rozvodu-teple-vody-v-budove-uniqueidgOkE4NvrWuMWV-VD7xi6Dn0sWfVAowsYT6QOQea68B8/
http://www.portalsvj.cz/diskuse/co-je-odpojeni
http://www.plzenskesluzby.cz/vyuctovani_tepla_a_TUV-nejcastejsi_dotazy.asp
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk