Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.5.13 / dotaz č. 40182
Dobrý den. V loňském roce proběhlo připomínkové řízení novely vyhlášky č. 372/2001 Sb. Tato novela měla vstoupit v účinnost 30.6.2013. Chtěl bych se zeptat, jak to aktuálně s touto novelou vypadá, zda začne platit v avizovaném termínu či dojde k nějakému posunu nebo novelizace zatím neproběhne vůbec. Děkuji za odpověď
Dobrý den. Účinnost připravované novely vyhlášky 372/2001 Sb. se předpokládá v roce 2014. Novela by měla stanovit spravedlivější rozdělení nákladů na tepelnou energii (vytápění). Především by šlo o snížení základní složky ze současných 40-50% na 30-50% ve prospěch spotřební složky, a změnu § 4, odst. 4, tj. změnu limitů. Pro seznámení s připravovanou novelou, Vám doporučujeme sledovat portál „Knihovna připravované legislativy“ http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf. Získáte tak přehled o tom, co současná vláda v legislativní oblasti připravuje a především také, co schválila a v jaké podobě. Dostáváte se ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a můžete je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů. Návrh byl vypracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012. V záložce „Hledání“ v okénku „Předkladatel“ si zadejte Ministerstvo pro místní rozvoj. V novém okně Knihovny připravované legislativy se Vám zobrazí seznam dokumentů, které jsou v rámci MMR ČR připravovány a mezi nimi je také připravovaná novela vyhlášky 372/2001 Sb.
Výňatek z návrhu vyhlášky 372/2001 Sb.:
V § 4 odst. 4 se slova „nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím obdob“ nahrazují slovy „musí u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce odpovídat průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období včetně započtení přípustné tolerance, tedy odchylky od průměrné hodnoty za celou zúčtovací jednotku. Přípustná tolerance odchylky od průměrné hodnoty je stanovena na –20 % jako spodní hranice, horní hranice není stanovena“ a slova „přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3“ se nahrazují slovy „stanovené hodnoty odchylky, upraví se hodnota nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné plochy na 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku. Pro horní hranici není limit stanoven a konečný spotřebitel hradí plnou výši nákladů na vytápění“.
Odpovídá:  Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt tisk