Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.5.13 / dotaz č. 40244
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat jaká je ekonomika provozu kogenerační jednotky na energoplyn získaný zplyňováním biomasy.

Děkuji za odpověď
Vážený pane,
ekonomika provozu je vždy individuální. Podle našich zkušeností je každý projekt jiný a bez znalosti podrobností nemůžeme říci, zda se projekt vyplatí nebo ne. Obecně je návratnost investice v této oblasti poměrně dlouhá, 10 až 15 roků (pokud je delší, projekt se obvykle nerealizuje). Pro výpočet je třeba ujasnit si alespoň následující věci:

- kolik tepla spotřebujete (kolik dnes nakupujete) - důležitý je průběh spotřeby během celého roku
- jaké využití máte pro případné teplo navíc (např. sušárna, ohřev bazénu atd.)
- kolik elektřiny spotřebujete (kolik dnes nakupujete), jaký je průběh spotřeby (maxima a minima odběru)
- odhadnout investiční náklady (kromě ceny vlastní kogenerační jednotky také případné stavební úpravy, rozvody tepla, sklad paliva aj.)
- jak bude projekt financován (parametry případného úvěru)
- jakou biomasu máte k dispozici (syrové dřevo se pro zplyňování nehodí)

Obecně platí, že čím vyšší spotřeba elektřiny, tím spíše se kogenerace vyplatí. Podpora státu ve formě zelených bonusů při dodávce elektřiny do sítě je nejistá. Důležité je mít i zajištěný odběr tepla, a to pokud možno celoročně.

Na základě výše uvedených otázek lze zpracovat studii ekonomiky provozu, která pro váš konkrétní případ vyčíslí přínosy projektu. Je dobré zvážit i rizika, např. pokles výroby, zrušení podpory atd.

V každém případě je třeba dát pozor při výběru technologie. Většina kogeneračních zařízení na biomasu se potýká s různými problémy.
Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk