Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.5.13 / dotaz č. 40246
Pravděpodobně po zásahu blesku do rozvodné sítě a následném přepětí digitální elektroměr "Typ: ZE310.D0.14C302-01 - dva tarify" začal měřit zhruba 3x větší spotřebu a obou tarifech, což jsme si ověřili zapojením spotřebičů o známém příkonu (ze štítu) a zhruba týdenním sledováním spotřeby. Po reklamaci u ČEZu technik elektroměr pouze vyměnil s tím, že bude poslán na přezkoušení do zkušebny ČEZu ve Skutči. Na místě přezkoušení ani přeměření neprovedl. Ve zkušebně na elektroměru žádnou závadu nezjistili. Po výměně elektroměru naměřená spotřeba odpovídá skutečnosti (dle údajů na štítku) i podle sledování spotřeby a je zhruba 3x menší než podle původního. Chtěl bych se zeptat, zda technik postupoval správně, když neprovedl přezkoušení a přeměření na místě a pouze elektroměr vyměnil, a dále je-li možné, že odpojením od sítě a znovu připojením k síti se tato závada může "resetovat" a elektroměr se pak může jevit, že je v pořádku.
Úvodem chci poděkovat za položení vašeho dotazu. Váš dotaz se na první pohled zdá jednoduchý a i na první pohled se proto jeví i jeho vyřešení. Ovšem není tomu tak. Technik ČEZ, který jak uvádíte přijel na místo, nemohl zjistit případnou odchylku a špatné měření spotřeby elektřiny. Elektroměr je dnes poměrně složité elektronické zařízení a k jeho poruchám někdy skutečně může dojít, jako u jiných elektronických přístrojů. Elektroměr má navíc určitou vlastnost - má určitou třídu přesnosti měření a musí být ze zákona (jedná se o měřidlo) cejchován. Cejchování přístroje je doklade, že přístroj zvládne v požadované třídě přesnosti měřit, zaznamenávat měřené elektrické veličiny. Výjezdní technik nemá ani nemůže mít ve vozidle nebo u sebe měřicí přístroje potřebné k cejchování přístroje, protože by navíc musel ocejchovat všechny provozní stavy měřidla, což obvykle v konkrétním zapojení není možné. Technik proto postupoval správně tak, že elektroměr po reklamaci demontoval a odvezl jej do autorizované zkušebny.

Na váš dotaz je-li možné odpojením sítě a opětným připojením do sítě elektroměr "resetovat", zejména spojený s podezřením po zásahu bleskem se mě zdá velice nepravděpodobné. Po nepřímém úderu bleskem a jeho následku, je elektrické chování nevyzpytatelné a může to znamenat i pravý opak, že elektroměr mohl vykazovat i jiný typ závady, spočívající v nelinearitě měření - při jiné spotřebě mohl měřit i méně. Proto se zdá, že reklamace elektroměru byla zřejmě oprávněná. Kdyby totiž nebyla, pak při opakované neoprávněné reklamaci byste jako zákazník měl hradit náklady spojené s reklamací (pokud by se nic nezjistilo).

Na závěr ještě malé zamyšlení, které souvisí s chybným účtováním elektroměru. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o moderní elektronický elektroměr, zaměřil bych se být vámi na porovnání období po poruše elektroměru a srovnání tohoto období s obdobím minulého roku. Elektroměr má dálkový odečet, a každý distributor má povinnost data zálohovat a určitou dobu uchovávat - a to i pro tyto reklamační účely. Zvažte, jestli podle výše vaší průměrné spotřeby elektřiny se vyplatí i toto porovnání.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk