Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.6.13 / dotaz č. 40301
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyúčtování služeb za teplo a TUV. Za období osmi měsíců dnes už bývalý pronajimatel vyúčtoval nedoplatek ve výši 14 000,-. Samotnému vyúčtování nějak nerozumím a proto bych se chtěl zeptat jaké podklady mohu při reklamaci tohoto vyúčtování požadovat abych se na uvedená čísla mohl dostat. Žiji teď ve větším bytě s menšími zálohamy a ve stejném životním stylu a chodí mi pravidelně přeplatky!
Dobrý den,
Především by na vlastním vyúčtování měla být uvedená spotřeba v technických jednotkách, množství dodaného tepla a spotřeba tepla na přípravu TUV je uváděno většinou v GJ, spotřebované množství TUV v m3. Tyto údaje jsou součástí vyúčtování, ať už jsou přímo měřené nebo vypočítávány. Rozúčtování nákladů na teplo je upraveno Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vlastník je povinen při rozúčtování těchto nákladů postupovat v souladu s touto vyhláškou.

Za MARTIA a.s
odpovídal

Ing. Oldřich Pixa
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem tisk