Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.6.13 / dotaz č. 40324
Dobrý den, v souvislosti s vyhláškou 372/2001 Sb. bych se rád zeptal, jakým způsobem je řešeno vyúčtování nákladů na teplo a ohřev teplé vody u bytové jednotky v bytovém domě, která je zcela nezávislá na centrálním vytápění a dodávce teplé vody, je vybavena tepelným čerpadlem (TČ) s podlahovým vytápěním v celém bytě? TČ zajišťuje ohřev teplé vody. Pozn.: v bytě nejsou instalovány indikátory spotřeby tepla. Děkuji za odpověď.
Dobrý den
Pokud byla bytová jednotka původně napojena nebo projektována na centrální systém ústředního vytápění a po souhlasu vlastníka domu se systém ÚT odpojil od centrálního vytápění je majiteli bytu účtována základní složka na vytápění domu, která se rozpočítává na všechny byty podle velikosti započitatelných ploch (§6. odst. 2 vyhlášky 372/2001 Sb.). Základní složka nákladů musí být ve výši 40 – 50% z celkových nákladů na vytápění. Rozhodnutí o volbě podílu v rámci uvedeného rozpětí je na majiteli domu, mělo by však respektovat způsob rozvodu tepla v domě (stoupačkový systém s indikátory topných nákladů na otopných tělesech se doporučuje 50%, domy vybavené bytovým měřičem a horizontálními rozvody v bytech je vhodnější 40%). Třicet procent základních nákladů na ohřev teplé vody (TV) hradí uživatelé všech bytů podle podlahových ploch, bez ohledu na to zda teplou vodu odebírají či nikoliv. Pokud jsou v objektu bytové předávací stanice vyhláška č.372/2001 Sb. to jednoznačně neřeší. Proto je třeba, aby vlastníkem objektu byla dána jednoznačná pravidla, jak při rozdělení nákladů na základě bytových kalorimetrů umístěný v BPS postupovat. Obvykle se doporučuje nedělit náklad na teplo pro vytápění a teplo pro ohřev TV, ale celkový náklad dělit na složku základní a spotřební v poměru 40 : 60%.

S pozdravem Otakar Slezák
Odpovídá:  Otakar Slezák* - EKIS Olomouc Slezák tisk