Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.6.13 / dotaz č. 40358
Dobrý den,
je možné, aby pronájemce vyúčtoval teplo nájemcům za 15 měsíců, nebo je maximální doba pro vyúčtování 12 měsíců (teplárna mu účtuje teplo měsíčně)?
Do teď bylo vyúčtování vždy za říjen-září, od 2013 to chce sjednotit, takže vyúčtování za 2012 bylo říjen 2011 - prosinec 2012.
Vzhledem k tomu, že jsem v bytě bydlela říjen 2011 - květen 2012, mám náklady za byt vyúčtovány procentuelně z nákladů za 15 měsíců (loni faktura za teplo 8.000,-Kč, letos 16.000,-Kč). Je to tak možné?
Děkuji
Vážená paní,
účtování tepla je upraveno vyhláškou č. 210/2011 Sb. (účtování tepla je uvedeno v §16). Týká se ale jen držitelů licencí na prodej tepla. Ve vašem případě jde zřejmě o to, že pronájemce není držitel licence na prodej tepla, ale pouze přeúčtovává nájemcům náklady. Tento případ tedy vyhláška neřeší.
Pokud má pronajímatel účty od teplárny za jednotlivé měsíce, měl by vám účtovat jen měsíce, kdy jste byt užívala. Procentuálně by vám měl účtovat jen paušální platby, například platbu za sjednaný odběr a podobně. Podívejte se do smlouvy o pronájmu, jak to máte upravené.
V případě právního sporu je asi možné odvolat se na výše uvedenou vyhlášku jako na řešení analogické situace.

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk