Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.6.13 / dotaz č. 40600
Dobrý den,uvažuji o přestavbě topení domu z el.energie na topení na lehké topné oleje.
Je nějaká dotace na kotel a příslušenství.
Děkuji
Dobrý den,
V současnosti platí, že dotace na výměnu zdroje se týkají jen případů, kdy je původním zdrojem ručně plněný kotel na tuhá paliva. Musí být nahrazen automatickým kotlem, který zamezuje používání nekvalitních paliv.
Příslušné kotle jsou taxativně vyjmenovány na stránkách MŽP.
V rámci nové zelené úsporám je navíc požadavek, aby příslušná budova byla zateplená na úroveň odpovídající požadované hodnotě dle současně platné ČSN 73 0540 - 2. z r. 2011.
Domnívám se, že Vámi popisovaný záměr neodpovídá uvedeným požadavkům.
S pozdravem L. Prokop
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - EKIS Ostrava EZE tisk