Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.6.13 / dotaz č. 40615
Dobrý den. Mám-li tento energetický systém s těmito ztrátami, jaká je jeho účinnost? V tropech - průměrný roční příkon: 250W/m2, ztráta na parabolickém žlabovém kolektoru (leštěný plech, popř. sklolaminátový kryt, nízkoemisní absorbér ve vakuu)- řekněme 15%, tedy příkon asi 212W/m2. Dále tepelně izolované potrubí a vana. Z ní odchází pára přes protiproudý výměník a horká přivedená voda tím chladne. Až zchladne na určitou teplotu, odvádění páry se zastaví a voda vypustí. A to přes tepelný výměník, který je předehřev nově přiváděné vody. Účinnost protiproudého chlazení asi 85% a účinnost výměníku voda-voda rovněž. Energie tedy jde z izolované vany dvěmi rameny, postupně, každé s účinností 85%. Je ztráta energie na tomto úseku 15 a posléze 15% a tedy vlastně 15%, nebo se tyto dvě ztráty sčítají a jde o ztrátu 30% Děkuji.
Vážený pane,
z vašeho popisu není moc jasné o co tam jde a jak vlastně to zařízení funguje. Pokud jde o ten poslední dotaz na ztráty, tak v případě dvou následných procesů energetické přeměny platí, že výsledná účinnost je součinem účinností v každém tom procesu. Pokud je tedy v obou případech 85%, pak výsledná účinnost bude 0,85x0,85=0,72 t.j 72%.
Pokud jde o tu první část, nemyslím, že stačí počítat při výpočtu průměrné účinnosti s průmerným ročním příkonem. Závislost účinnosti vysokoteplotního solárního koncentračního kolektoru (o který tady zřejmě jde) na intenzitě slunečního svitu není zcela lineární. Navíc pokud jde o výrobu elektřiny v nějakém tepelném stroji (soudím tak z toho, že se zmiňujete o páře), tak tam vstupuje do hry i závislost účinnosti na teplotě a tlaku páry. Pokud jde o tepelné výměníky, tak tam se sice také nějaké teplo může ztrácet, nicméně jde tam spíše o "ztrátu" teploty díky tepelnému spádu na výměníku než o ztrátu tepla. Prostě je to příliš složitý problém a příliš málo relevantních údajů. Jestli chcete zavolejte mi a můžeme si vyjasnit o co vlastně jde a snad pak budu schopen k tomu říci něco více.

S pozdravem Mgr.K.Murtinger
tel.603731139
K.Murtinger@gmail.com
Odpovídá:  Mgr. Karel Murtinger - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk