Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.7.13 / dotaz č. 40879
Dobrý den,
v rodinném domě, kde jsou tři byty, bych chtěl snížit spotřebu energie, hlavně spotřebu tepla.
Dům má zařízený vlastní kotel plynu se zásobníkem vody pro ohřev vody na plyn.
Jaké jsou možnosti pro regulaci tepla v jednotlivých místnostech? Jak je možné nastavit měřiče spotřeby pro jednotlivé radiátory?
Existuje nějaký ucelený systém řízení teploty v jednotlivých místnostech?
Je možné čerpat nějaké dotace od státu na tyto systémy nebo úspory tepla?
Děkuji
-Jaké jsou možnosti pro regulaci tepla v jednotlivých místnostech?
Základní a nejrozšířenější možnost je instalace termostatických ventilů a hlavic. To Vám umožní řídit teplotu místnosti individuálně s využitím tepelných zisků v dané místnosti. Termostatických hlavic je velké množství, dokonce jsou i hlavice s digitálním nastavením teploty přímo na hlavici, které jsou schopny detekovat otevřené okno (při otevření okna vypnou, místo maximálního otevření) atp.

-Jak je možné nastavit měřiče spotřeby pro jednotlivé radiátory?
Takto položené otázce zcela nerozumím, nicméně pokud se ptáte na rozdělení spotřeby tepla po jednotlivých bytových jednotkách, jsou v zásadě dvě možnosti. Jednou je instalace měřičů tepla na jednotlivé topné větve (cena cca 3500 Kč/kus) – přesné měření dodaného tepla na základě průtoku a teplot, nebo instalovat indikátory topných nákladů (cca 380Kč na otopné těleso) – poměrové měření. Dle zjištěných údajů by jste pak poměrově rozdělil náklady na plyn. Rozúčtováním nákladů se zabývá vyhláška 372 z roku 2001. Mnohdy je samo měření tepla úsporným opatřením, neboť vede lidi k větší uvědomělosti.

-Existuje nějaký ucelený systém řízení teploty v jednotlivých místnostech?
Takové systémy existují, obecně jsou označovány jako IRC (individual room control). Tento systém umožňuje z centrálního počítače řídit, nastavovat a programovat (v čase) teploty v jednotlivých místnostech, ale to bych Vám asi nedoporučil, na rodinný dům je to poměrně nákladné. Vhodné řešení může být ekvitermní regulace kotle spolu s termostatickými ventily na každém tělese. V objektu pravděpodobně nelze nalézt místnost – referenční, do které by bylo možné umístit čidlo vnitřní teploty pro řízení kotle.

-Je možné čerpat nějaké dotace od státu na tyto systémy nebo úspory tepla?
V současnosti ne.

Potenciál úspor leží rovněž v přípravě TV. Pokud máte na teplé vodě cirkulaci, doporučujeme její časové řízení (obyčejnou programovatelnou zásuvkou), kvůli ztrátám zásobníku je vhodné udržovat teplotu vodu spíše nižší (klidně i 50°C). Pokud Vám někde chybí izolace potrubí, je vhodné ji doplnit.

Pokud máte kotel kondenzační, je vhodné co nejvíce, s ohledem na výkon otopných těles, snížit teplotu vody do otopné soustavy. Tím bude maximalizováno využití kondenzace -> úspora paliva.
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk