Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.7.13 / dotaz č. 41066
Dobrý den.
Můj dotaz souvisí s § 4 odst. 4 vyhlášky (kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele) č. 372/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejsem si zcela jistý správným výkladem daného odstavce v praxi. Je daným odstavcem míněno to, že pakliže by se náklady určitého spotřebitele odchylovaly o více jak 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky, provede vlastník korekci nákladů tak, aby byly přesně ve výši 60 % průměru zúčtovací jednotky (pokud by jinak náklady spotřebitele byly nižší), nebo byly přesně ve výši 140 % průměru zúčtovací
jednotky (pokud by jinak náklady spotřebitele byly vyšší)? A vychází se při porovnání nákladů (oproti průměru zúčtovací jednotky) z celkových nákladů, nebo je to jen ve vztahu k spotřební složce (stanovené v souladu s § 4 odst. 1 téže vyhlášky)?
Předem moc děkuji za zodpovězení mého dotazu.
Vážený pane,
účtování tepla a teplé vody se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb. Tuto vyhlášku dále upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj
č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002. Viz zde:
http://www.mra.cz/uploadfiles/files/372_2001-metodicky_pokyn_k_vyhlasce.pdf

V praxi se obvykle postupuje tak, že spotřební složka nákladů (obvykle 60% celkových nákladů) se rozdělí pomocí údajů poměrových měřidel na jednotlivé byty. Náměr je dále korigován pomocí koeficientů. Koeficienty by měly zohledňovat např. polohu bytu (pod střechou, na nároží, uprostřed domu apod.), dále třeba rozdílnou výšku místností v různých patrech a teké velikost a výkon tělesa. Tyto koeficienty obvykle navrhne a zdůvodní firma, která vám provádí rozúčtování tepla a vlastníci bytů (družstvo, SVJ) je musí odsouhlasit.

Potom se zkontroluje, zda se celkové náklady (spotřební+základní složka) na 1 m2 u některého bytu neodchylují o ± 40% od průměru (stanoveného pro celý dům). Pokud ano, obvykle se upraví koeficienty pro přepočet tak, aby po úpravě k této odchylce již nedošlo.

V zásadě je to tedy tak jak uvádíte - pokud má byt velmi nízkou spotřebu, zaplatí minimálně 60% průměrných celkových nákladů na vytápění (vztaženo na 1 m2), pokud má byt velmi vysokou spotřebu tepla, zaplatí max. 140% průměrných celkových nákladů.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk