Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.7.13 / dotaz č. 41175
Věc: Montáž elektronických poměrových indikátorů na radiátory ÚT

V návaznosti na platnou Vyhl. 372/01 Sb. a souvislou legislativu prosím o sdělení, zda namontovat na radiátorech ÚT v místnostech, které mají radiátory (umístěny v koupelnách), ale nemají termoregulační ventil - a jsou přímo propojeny vodorovnými přípojkami (přívodem i zpátečkou) do vedlejší místnosti (kuchyně), kde je již termoregulační ventil. Každý typ radiátoru v koupelně či kuchyni je rozdílný. Jedná se o panelový dům, kdy jedna zúčtovací jednotka je jeden dům – čp., ve kterém jsou některé koupelny osazeny takto, jiné kupř. ne. Existuje metodika k danému problému?
Dobrý den,
Montáž el. (nebo i jiných) poměrových indikátorů na radiátory není nařízena žádným předpisem.
Vyhláška 372/01 Sb. pouze stanoví způsob výpočtu spotřeby tepelné energie na vytápění v objektech vybavených indikátory. Pokud indikátory nejsou, tak se rozdělení provede dle podlahové plochy.
Výpočet pro případ, že nejsou osazena všechna tělesa není upraven žádným předpisem.
Z teoretického hlediska by bylo možno při napojení dvou nebo více těles, přes jeden regulační ventil, použít jen jeden indikátor, na kterékoliv těleso a výpočet provést pro všechna tělesa. Všechna tělesa by ovšem musela být shodného typu. Propojení mezi jednotlivými tělesy by potom muselo být provedeno takovým způsobem, aby byl zajištěn stejný průtok topné vody, při každé poloze regulačního ventilu. V opačném případě budou mít tělesa rozdílnou teplotu. V extrému se může stát, že jedno těleso
bude normálně topit a druhé bude studené.
S pozdravem Ing. Lubomír Prokop
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - EKIS Ostrava EZE tisk