Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.7.13 / dotaz č. 41182
Dobrý den, děkuji za Vaší poradnu.
V nájemním bytě 2+1 o rozloze 50m2 mám vytápění plynovými topidly "WAF". Na elektriku mám boiler a sporák. Sazbu D 25.
Majitel domu navrhuje v rámci rekonstrukce, že předělá vytápění na přímotopy a bud mít zvýhodněnou 20 hodinovou sazbu na nízký tarif D 45. Dokonce mi spočítal, že ušetřím na nákladech za vytápění. Jelikož ale ve výpočtech se neorientuji, můj názor, že elektrické vytápění ročně zvýší moje náklady. Je možno orientačně spočítat budoucí náklady na spotřebu elektřiny po zrušení plynu?
Spotřeba plynu za uplynulý rok je 6619kWh, spotřeba elektriky je při sazbě D 25 NT 1161kWh (pouze bolier) VT 870kWh.
Můžete mi prosím, pomoci s argumentací oproti majiteli.

Děkuji
Dobrý den,
Děkuji za Váš dotaz. Nejdříve mi dovolte, abych přiblížil jednotlivé typy sazeb, o které se jedná.
Sazba D45d je nejvýhodnější pro ohřev vody a vytápění přímotopem. Jaké podmínky je třeba splnit pro získání sazby D45d?
První podmínkou pro získání sazby D45d je řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu – přímotopů. Dále musí celkový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů a akumulačního spotřebiče pro ohřev vody činit minimálně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. musí instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Žadatel o sazbu D45d také musí povinně zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu.
Nízký tarif v sazbě D45d platí po 20 hodin denně, přičemž distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků. Žádný z nich ale nesmí být kratší než 1 hodina. Přímotopné spotřebiče a bojler jsou pak zapínány, resp. vypínány v době platnosti nízkého tarifu pomocí HDO.

D25d -tato sazba je určena pro domácnosti, které elektřinou ohřívají vodu. Podmínkou je, že musí mít řádně instalovaný elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody (bojler). Při odběru musí také zajistit technické blokování akumulačních spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu. Nízký tarif v sazbě D25d platí po dobu 8 hodin denně, které mohou být rozděleny až do 3 samostatných časových úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než 1 hodina. V této době je zapínání, resp. vypínání akumulačních spotřebičů řízeno prostřednictvím HDO. Bojler, který je náročný na spotřebu elektřiny, se tak zapíná pouze během platnosti nízkého tarifu, kdy domácnost zaplatí za odběr elektřiny méně.

A nyní k vlastnímu výpočtu. Pro orientační výpočet předpokládám jako Vašeho současného dodavatele plynu RWE a elektřiny ČEZ a užívám ceníky roku 2013. Po dosazení Vámi předaných údajů do kalkulátorů, které jsou běžně k dispozici na internetu, mně vychází současná roční cena za dodaný plyn na cca 11 000,- Kč a dodanou el. energii na cca
9 500,- Kč, což je celkem 20 500,- Kč/ročně. Po přechodu na vytápění přímotopy a změně sazby by se roční cena za dodanou el. energii pohybovala mezi 26 000,- až 28 000,- Kč. Předpokládám, že spotřeba energie dodávaná plynem by byla nahrazena dodávkou el. energie. Nezanedbatelnou nákladovou položkou změny topení, by byly rovněž náklady za zřejmě nutnou rekonstrukci el. vedení v bytě a možná i v domě, instalace přímotopů a demontáž wafek.
Závěrem mohu potvrdit Váš názor, že náhrada topení v bytě zvýší Vaše náklady. Pokud by byla vhodná osobní konzultace s majitelem domu je možno ji domluvit.
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk