Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.7.13 / dotaz č. 41394
Bydlím v pronajatém domě smlouvu mám na 40 let budují nad stávajícím bytem podkroví a celkově uvažuji o dalších úsporách ( solární ohřev vody zateplení stěn rekuperace). Měl bych nárok na dotaci?
Vážený pane,
pokud máte na mysli dotaci z programu Nová zelená úsporám, pak o dotaci požádat nemůžete.
Dotace je určena vlastníkům budov, viz text příslušné směrnice:

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).

Jako nájemce tedy nemůžete o dotaci požádat. Doporučuji vám domluvit se s majitelem objektu. Můžete zkusit třeba dotaci vyřídit sám na základě plné moci majitele objektu, formálně však musí být příjemcem dotace vlastník.

Více k dotačním podmínkám najdete zde:
http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krok-za-krokem-k-ziskani-dotace/

Přejeme příjemné bydlení!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk