Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.8.13 / dotaz č. 41817
Dobrý den, Chtěly bych Vás požádat, jestli by bylo možné mi vypočítat vyúčtování minulého roku za 4 a půl měsíce. Mám samozřejmě k dispozici stavy vodoměrů a topení. S majitelem bytu máme totiž problém, že nám vyúčtování nechce poskytnout a my nemáme tudíž zjistit jak si vypočítat, kolik máme dostat. Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,

Vyúčtování spotřeby vody a topení za 4 a půl měsíce může být problematické až nereálné. Vyúčtování spotřeby vody a tepla na jednotlivé bytové jednotky se provádí zpravidla v jednoročním fakturačním období. Měřidla spotřeby vody i měřidla na topných tělesech nejsou fakturačními měřidly, ale poměrovými. Pravidelné odečtení jejich stavu se provádí jednou ročně v krátkém časovém intervalu v celém objektu. Údaje z těchto měřidel jsou podkladem pro rozpočítání spotřeby a účtovaných finančních částek na celý objekt, které jsou stanoveny dle údajů z fakturačních měřidel, na jednotlivé bytové jednotky podle stanovených pravidel. U spotřeby studené vody lze poměrnou finanční částku odpovídající odečtenému stavu podružného vodoměru z měrných cen vodného a stočného vdaném místě s omezenou přesností stanovit. Pravidla rozpočítání spotřeby tepla na vytápění a na přípravu teplé vody musí být v souladu s Vyhláškou 372/2001 Sb. o pravidlech pro rozúčtování nákladů energii na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Bez předloženého vyúčtování za příslušný rok a pravidel rozúčtování v daném objektu (stanovení poměru základní a spotřební složky a dalších koeficientů pro polohu místností v objektu v souladu s vyhláškou) nelze spotřebu tepla za dílčí časový úsek pro jednotlivou bytovou jednotku stanovit ani odborným odhadem.

Za společnost MARTIA a.s.
Ing. Oldřich Pixa
Odpovídá:  Ing. Oldřich Pixa* - EKIS Ústí nad Labem tisk